dringende care artsen Opmerking viagra Nederland Wells fargo geldmarktrente
Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

Gastenhuis

"Ik was dakloos en gij hebt mij gehuisvest." Deze woorden van Jezus, ontleend aan het evangelie van Matteüs 25,35, zijn te lezen in het glas-in-loodraam boven de toegangsdeur naar het gastenhuis en de abdij (foto). In navolging van de heilige Benedictus geven de monniken daarmee uitdrukking aan een belangrijk kenmerk van hun leven en hun zending. Alle mensen van goede wil die zich melden, begroeten zij dan ook met eerbied en hartelijkheid en "ontvangen hen als Christus zelf" (Regel van Benedictus, 53).

 

Van harte welkom
Ieder die enkele dagen afstand wil nemen van het dagelijkse drukke leven en in deze abdij naar rust en stilte zoekt, is van harte welkom. De monniken bieden echter meer aan dan voedsel en onderdak. Elke gast (m/v) wordt uitgenodigd om mee te leven in het ritme van de gemeenschap. Deelname aan enkele gebedsdiensten waaronder de dagelijkse eucharistie vormen daarbij de ruggengraat van een geordende dag. 

 


Aangename dagen
Het gastenhuis heeft 29 eenvoudige eenpersoonskamers en de noodzakelijke voorzieningen om er enkele aangename dagen te verblijven. Naast een lift is al het nodige aanwezig om ook gehandicapten te verwelkomen. De dagelijkse voedselverstrekking is mild vegetarisch (geen vlees, wel vis en/of ei). Bij tijdige melding kan er voor een zoutloze-, visloze of glutenvrije schotel worden gezorgd.

Het gastenhuis beslaat een volledige vleugel van het abdijcomplex, maar blijft totaal gescheiden van de leef- en werkruimte van de monniken. Het is helemaal rookvrij. Het hele kloostercomplex ligt midden in een prachtige omgeving met bossen en akkers. Voor de gasten is er vrije toegang tot een eigen bos en bepaalde gedeelten van de kloostertuinen.


Individuele gasten en groepen
Individuele gasten zijn steeds welkom. Ook groepen (vanaf drie tot vijftien personen) worden aanvaard, mits deze akkoord gaan met de 'Leefregel voor groepen'. Deze regel wordt bij elke aanvraag toegestuurd. Bij aanname wordt voorrang verleend aan jonge mensen. De duur van een verblijf is minimaal twee volle dagen en maximaal van dinsdagochtend tot zondagmiddag.

Het gastenhuis is elke week gesloten van zondagmiddag tot dinsdagochtend. In de loop van een jaar zijn er bovendien langere periodes waarin het gastenhuis gesloten is. Deze tijden zijn onderaan deze pagina te vinden (foto: vleugel van de abdij waar het gastenhuis is gehuisvest).

 


Reservering
Reserveren kan tot tien dagen vóór de aankomstdag. Het contact daartoe gebeurt bij voorkeur via een e-mail naar gastenhuis@koningshoeven.nl. In uitzonderlijke gevallen is de gastenbroeder telefonisch bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur; tel.: + 31 06 10 265 351. Elke (optie tot) reservering wordt pas bevestigd wanneer de gastenbroeder kennis heeft van de dag en het tijdstip van aankomst en van vertrek, én van de volledige naam, het adres en de telefoonnummer.


Aankomsttijden
Om op een passende wijze ontvangen te worden, zijn de aankomsttijden tussen  09.00 – 10.30 uur en 15.00 – 16.30 uur. Gasten worden verzocht niet tijdens de uren van de gebedsdiensten en ná 20.00 uur aan te bellen of met de gastenbroeder een telefonische afspraak te maken.


Verblijfskosten
Een verblijf van een volledig etmaal (alles inclusief) kost € 45,- p.p. Voor niet-werkende mensen jonger dan vijfentwintig jaar en voor minimaal uitkeringsgerechtigden geldt een aangepaste prijs. Deze kosten worden op basis van een rekeningnota van de gastenbroeder na aankomst in de Kloosterwinkel betaald (contant of met pin) (foto: een broeder in gesprek met jonge bezoekers).


Afmelden
Zowel individuele gasten als groepen kunnen zich vrij afmelden. Voor de individuele gasten geldt dat tot uiterlijk tien dagen vóór aankomstdag. Voor groepen is die termijn drie weken. Vindt de afmelding later plaatsvindt, zijn er annuleringskosten verschuldigd van € 15,- p.p.  per dag.


Stille week
Elke eerste week van de maand wordt het gastenhuis van dinsdagochtend tot vrijdagmiddag gereserveerd voor een 'stille week'. Wie daaraan deelneemt tekent voor die volle periode. Hij/zij kan aan dit verblijf een eigen invulling geven en neemt vanzelfsprekend deel aan het koorgebed. Informatie en inschrijving via gastenhuis@koningshoeven.nl.


Stilte retraite
In de maanden juli, augustus en december zijn er enkele 'stilte retraites' van maandagavond tot vrijdagmiddag. Deze vierdaagse verschilt in wezen niet van een stille week, maar begint elke morgen wel met een korte conferentie door een broeder. Informatie en inschrijving via gastenhuis@koningshoeven.nl.


Jaar van het Religieuze Leven
Paus Franciscus heeft 2015 uitgeroepen tot het 'Jaar van het Religieuze Leven'. Het wordt een jaar waarin alle kloostergemeenschappen over heel de wereld hun eigen plaats binnen de kerk en hun missie in de wereld uitdrukkelijk kenbaar zullen maken. Als kloostergemeenschap doen ook de monniken van Koningshoeven dit door onder meer een 'Stille week' speciaal voor jonge mensen aan te bieden. Informatie over data en opzet wordt verstrekt in de maandelijkse digitale nieuwsbrief Kijk Koningshoeven van de abdij.


Meeleefweekend
Jonge mannen die interesse hebben voor het leven van een monnik, kunnen enkele dagen vanuit het gastenhuis met de broeders meeleven. Van donderdagmiddag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) tot zondagmiddag 17 mei 2015 organiseren de monniken een speciaal 'meeleefweekend', bedoeld voor jonge mannen die verlangen naar het monnikenleven. De deelname aan dit weekend mag beschouwd worden als een mogelijke eerste aanzet tot een kloosterroeping. Het contact voor beide loopt via info@koningshoeven.nl. Data voor een meeleefweekend zijn te vinden in onderstaande jaaroverzichten (foto: grote zaal gastenhuis).


Diversen
- De gast zorgt zelf voor bedlinnen (dekbedovertrek, hoeslaken en kussensloop) en handdoeken.

- Een lakenpakket kan gehuurd worden voor € 5,-.

- Alle nuttige informatie wordt bij aankomst door de gastenbroeder verstrekt en is ook te vinden in het infoboekje op de kamer.

- Een bezoek aan en rondleiding in de abdij is niet mogelijk.


Jaaroverzicht 2016
- Stille week van dinsdagmorgen tot vrijdagmiddag, te weten van 2-5 februari, 1-4 maart, 23-27 maart, 5-8 april, 3-6 mei, 31 mei - 3 juni, 30 augustus 2 september, 27 30 september en 1-4 november.

- Stilte retraite van maandagavond tot vrijdagmiddag, te weten van 27 juni tot 1 juli, van 1 tot 5 augustus en van 28 november tot 2 december.

Het gastenhuis is gesloten:
- van zondagmiddag tot dinsdagmorgen.

- van Paaszondagmiddag 29 maart tot zondag 3 april, van vrijdagmiddag 1 juli tot zondag 31 juli, dinsdag 18 tot zaterdag 22 oktober (retraite monniken) en van Kerstdagmiddag 25 december tot zondag 1 jan. 2017.

- elk eerste weekend van de maand, te weten het weekend van 6-7 februari, 6-7 maart, 6-7 augustus, 3-4 september, 1-2 oktober en 5-6 november.

 

> naar boven