Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

Gastenhuis

"Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: 'Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen'." Deze passage uit de 'grondwet' van het westers monnikendom, opgesteld door Benedictus, staat bij de trappisten hoog in het vaandel. Ook in Koningshoeven kunnen gasten (m/v) zich voor enkele dagen in een sfeer van gebed, stilte en bezinning terugtrekken. Dat kan zowel individueel als in groepsverband (tot maximaal twintig personen), waarbij groepen hun eigen begeleider kunnen meenemen. Het gastenverblijf telt 29 eenvoudige eenpersoonskamers. Voor groepen zijn een grote en kleine (vergader)ruimte beschikbaar. Het gehele gastenhuis is rookvrij. Broeder David is gastenbroeder. 

 

Stilte

De stilte, die voor de monniken zo belangrijk is, dient zowel in het klooster als in de omgeving van het klooster te worden gerespecteerd. Om die reden zijn de maaltijden in de eetzaal van het gastenverblijf zowel ’s-morgens als ’s-middags in stilte en geldt ná 21.00 uur een algemene stilte. De gasten leven tijdens hun verblijf gescheiden van de monniken. Toch wil de kloostergemeenschap graag, dat zij enkele gebedsdiensten waaronder de dagelijkse eucharistieviering meevieren. Klik hier voor de dagindeling in de abdij. Wie dat wil, kan het sacrament van boete en verzoening (de biecht) ontvangen of een gesprek hebben met één van de monniken. Klik hier voor meer informatie over dit sacrament.

 

Bezinning

Het klooster wordt omringd door bos- en landbouwgronden waar het goed wandelen is. De gasten hebben vrij toegang tot het bos en bepaalde gedeelten van de kloostertuinen. In een kleine bibliotheek zijn boeken beschikbaar over inkeer, gebed en geestelijk leven. De keuken is behalve op hoge kerkelijke feestdagen licht vegetarisch. Slechts in beperkte mate kan rekening worden gehouden met medisch geïndiceerde diëten.

 

Stilte retraites

Het gastenhuis biedt de gelegenheid om een 'stilte retraite' mee te maken. Het is de bedoeling dat gasten deze dagen in volledige stilte doorbrengen. Iedere dag verzorgt een broeder een korte inleiding. Er is ook de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. Verdere informatie en inschrijving via gastenhuis@koningshoeven.nl.

Data in 2014:

* woensdag 16 tot en met maandag 21 april

* dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 juli

* woensdag 6 tot en met vrijdag 8 augustus

* dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 december

 

Stille weken

Over het jaar verspreid zijn er vier 'stille weken' gepland. Eén week in het begin van het nieuwe jaar, één in de laatste en belangrijke dagen van de Goede Week, één week in mei en één week in september. De formule is dezelfde als die van de stille retraites, maar zonder dagelijkse inleiding door een broeder. Gasten kunnen hun dagen helemaal zelf invullen, maar deelname aan het koorgebed en aan de maaltijden wordt vanzelfsprekend geacht. Onderlinge contacten zijn mogelijk maar hoeven niet. Alle maaltijden zijn in stilte. Tijdens deze weken staat het gastenhuis open voor iedere geïnteresseerde die bereid is om er vanaf het begin tot aan het einde te verblijven. Eventueel kan men wat later arriveren en/of vertrekken. Wie graag aan een stille week wil deelnemen, maar hiertoe niet over de benodigde financiële middelen beschikt, kan hiervoor overleg plegen met de gastenbroeder. Verdere informatie en inschrijving via gastenhuis@koningshoeven.nl.

Data in 2014:

* woensdag 8 tot en met zaterdag 11 januari

* dinsdag 4 tot en met zaterdag 8 maart

* dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 september

 

Infodagen en roepingenweekend

Jonge mannen die een sterke interesse tonen voor het leven als monnik, kunnen enkele dagen meeleven met de broeders in de abdij. Verder informatie en inschrijving via info@koningshoeven.nl. Van 18 tot en met 20 oktober 2013 vond in de abdij een speciaal 'roepingenweekend' plaats. Het was bedoeld voor jonge mensen die overwegen te kiezen voor het monnikenleven. De abdij beschouwt deelname aan het weekende als een mogelijke eerste aanzet tot een kloosterroeping. Lees verder.


Aankomsttijden

Om op een passende wijze ontvangen en geïnformeerd te kunnen worden, liggen de gewenste aankomsttijden tussen 9.00-10.30 uur en 15.00-16.30 uur. Denk aan het bedlinnen (dekbedovertrek, onder(hoes)laken en kussensloop alsmede handdoeken). De gasten zorgen zelf voor het afruimen en de afwas van wat is gebruikt en dekken samen opnieuw de tafel.


Kosten

De kosten voor een verblijf in het gastenhuis bedragen € 45,- per persoon per etmaal (= 24 uur) of een deel ervan inclusief maaltijden, koffie en thee. Voor scholieren (jonger dan zeventien jaar), jongeren in het bezit van een studentenkaart en voor minimaal uitkeringsgerechtigden geldt een aangepaste prijs. Voor het gebruik van de Cîteauxzaal wordt € 50,- per dag gevraagd. De verblijfkosten worden na overleg met de gastenbroeder en vóór het vertrek in de Kloosterwinkel betaald (contant of met pin).

 

Reservering

De vraag naar een verblijf is groot. Omwille van de organisatie van het middagmaal en de overnachting gebeurt de definitieve opgave minimaal tien dagen vóór de aankomstdag. Het eerste contact en de verdere afspraken met het gastenhuis gebeuren bij voorkeur via een kort en duidelijk mailbericht: gastenhuis@koningshoeven.nl. Vermeld hierin altijd de naam, het adres, de telefoonnummer, het tijdsstip van aankomst en vertrek. De gastenbroeder is ook telefonisch te bereiken op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-10.00 uur via tel.: 06 10 265 351. Voor groepen gelden bijkomende regels die voorafgaande aan de definitieve reservering via e-mail worden meegegeven. Elke reservering is pas definitief wanneer het gastenhuis beschikt over volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, dag en uur van aankomst én van vertrek.


Afmelden

Afmelden - behalve in geval van overmacht - kan tot tien dagen vóór de aankomstdag. Voor groepen (groter dan drie personen) wordt het voorschot slechts terugbetaald wanneer de afmelding uiterlijk drie weken vóór de aankomstdag heeft plaatsgevonden..
 

Het gastenhuis is gesloten:

* iedere maandag van elke week

* ieder eerste weekend van elke maand

* woensdag 1 januari 2014 tot en met maandag 6 januari 2014

* zaterdag 5 juli 2014 tot en met maandag 4 augustus 2014

 replica watches rolex replica watches cheap omega replica watches fake watches

> naar boven