Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Religieus van de week - Richard van Aduard

Aandacht voor de cisterciŽnzer monnik Richard van Aduard in de serie 'Religieus van de week' op het weblog van abt Bernardus.

 

16-12-2014           Religieus van de week - Alice Domon

Op 8 december herdenken de Dwaze Moeders in Buenos Aires ieder jaar het leven en de dood van zuster Alice Domon.

 

08-12-2014           Religieus van de week - Jan van Ruusbroec

Abt Bernardus is vandaag op zijn weblog begonnen met een project voor het Jaar van het Godgewijde Leven: 'Religieus van de week'.

 

02-12-2014           Abdij start religieuzenjaar en gebedsketen

Met een ingetogen gebedswake heeft de abdij zaterdagavond het Jaar van het Godgewijde Leven geopend.

 

30-11-2014           Jaar van het Godgewijde Leven - A wake-up-call

Abt Bernardus staat in zijn weblog stil bij het 'Jaar van het Godgewijde Leven' dat op 30 november van start gaat.

 

25-11-2014           Gebedswake bij start Jaar van het Godgewijde Leven

De abdij van Koningshoeven houdt op 29 november van 19.00 tot 20.00 uur een gebedswake in verbondenheid met openingsdienst van het 'Jaar van het Godgewijde Leven' in Rome. De wake is vrij toegankelijk.

 

24-11-2014           'Concert in Kerstsfeer'

Op zondag 21 december vindt in de abdijkerk een 'Concert in Kerstsfeer' plaats ten bate van een project van Koningshoeven in Oeganda. Aanvang 15.00 uur.

 

08-11-2014           Kaarten kerstnachtmis af te halen in Kloosterwinkel

De kerstnachtmis op 24 december in de abdij kan ieder jaar rekenen op grote belangstelling. Voor de viering is een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar.

 

08-11-2014           Requiem kamerkoor Ad Parnassum in abdijkerk

Kamerkoor Ad Parnassum verzorgt op 2 november in de abdijkerk een uitvoering van het Requiem van Gabriel Faurť. Aanvang 15.00 uur.

 

09-10-2014           Een generaal kapittel

Vanaf 11 september is in Assisi het driejaarlijkse 'generaal kapittel' gaande van de wereldwijde trappistenorde.

 

21-09-2014           Dag 9 Bernardusnoveen

"Leg je er op toe in te keren in jezelf meer dan naar buiten te keren of uit te stijgen boven jezelf." (Voorschrift, par. 61)

 

19-08-2014           Dag 8 Bernardusnoveen

"Je bent dus aanwezig bij God als je God liefhebt in zoverre je liefhebt. Want waar je minder liefhebt ben je ook echt afwezig." (Voorschrift, par. 60)

 

18-08-2014           Dag 7 Bernardusnoveen

"De bron van het leven is de liefde. Een ziel die daaruit niet heeft gedronken, leeft niet." (Voorschrift, par. 60)

 

17-08-2014           Dag 6 Bernardusnoveen

"Laat het zo zijn dat de letter van de Regel soms tijdelijk moet wijken voor de liefde maar de wil van het individu mag hier beslist niet bepalend zijn!" (Voorschrift, par. 7)

 

16-08-2014           Dag 5 Bernardusnoveen

"Iedereen volgt de Regel als leraar, dus niemand zijn eigen wil. Dit betekent ook geen uitzondering voor de abt." (Voorschrift, par. 10)

 

15-08-2014           Dag 4 Bernardusnoveen

"De Regel van God is de liefde. Mijn Regel is Christus!" (Voorschrift, par. 9)

 

14-08-2014           Dag 3 Bernardusnoveen

"Veracht je de liefde? Het wordt je dood. Bewaar je de liefde? Het wordt je heil." (Voorschrift, par.8)

 

13-08-2014           Dag 2 Bernardusnoveen

"Het enige doel van het monastieke leven is het bevorderen en bewaren van de liefde." (Voorschrift, par. 5)

 

12-08-2014           Dag 1 Bernardusnoveen

"De Regel van de heilige Benedictus wordt aan iedereen voorgelegd maar aan niemand opgelegd." (Voorschrift, par. 2)

 

11-08-2014           Bernardusnoveen voor vijfde jaar online mee te bidden

Van 11 tot en met 19 augustus houdt de abdij de jaarlijkse 'Bernardusnoveen' voor roepingen. Een noveen is een reeks van negen dagen, tijdens welke met een bepaalde intentie tot God wordt gebeden. Ook kan een heilige worden aangeroepen. In dit geval is het Bernardus van Clairvaux, wiens feest op 20 augustus wordt gevierd.

 

08-08-2014           Nieuwe (Indonesische) katholieken

Abt Bernardus brengt momenteel een werkbezoek aan het dochterklooster van Koningshoeven in Rawaseneng, IndonesiŽ. Hij bericht erover in zijn weblog.

 

17-07-2014           750 jaar Sacramentsdag

Abt Bernardus belicht vandaag in zijn weblog het ontstaan van 'Sacramentsdag', 750 jaar geleden.

 

20-06-2014           In Memoriam pater Robertus

De op Hemelvaartsdag overleden pater Robertus verwoordde zijn levensmotto als volgt: "Vrij en blij met Jezus opgaan tot de eeuwige verbondenheid met God, onze Vader."

 

03-06-2014           Pater Robertus overleden

Op 29 mei, het hoogfeest van ís-Heren Hemelvaart, is in kloosterverzorgingshuis Notre Dame te Tilburg pater Robertus Callaars overleden, monnik van Koningshoeven.

 

30-05-2014           Trappistenbrug drie dagen afgesloten

Van 20 tot 23 juni wordt de Trappistenbrug over het Wilhelminakanaal bij Tilburg afgesloten wegens onderhoudswerkzaamheden.

 

27-05-2014           Orthodoxe vespers in abdijkerk

Op zaterdag 17 mei verzorgt het Nijmeegs Byzantijns Koor in de abdijkerk een bijzondere vesperviering volgens de Oosterse Ritus.

 

22-04-2014           Jezus, de tuinman

Vandaag, tweede Paasdag, plaatst abt Bernardus een toepasselijke overweging in zijn weblog, getiteld: 'Jezus, de tuinman'.

 

21-04-2014           Pasen: begin van nieuw leven

Namens de gemeenschap van Koningshoeven wenst abt Bernardus iedereen 'Zalig Pasen'.

 

19-04-2014           Vieringen Goede Week en Pasen

In de Goede Week en met Pasen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan speciale vieringen in de abdij (vrij toegankelijk).

 

31-03-2014           Vierde editie 'Trappinstenloop Puur'

De vierde editie van de 'Trappistenloop Puur' op en rond de terreinen van de abdij vindt plaats op 24 mei. De wedstrijd is een prť-event van 'Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles'. De online-verkoop van de 300 beschikbare startbewijzen start op 22 maart vanaf 10.00 uur. Als de startbewijzen verkocht zijn, sluit de aanmelding. De kosten bedragen Ä 12,50. De opbrengst komt ten goede aan een onderwijsproject in Ssanje in Oeganda, bij het dochterhuis van Koningshoeven.

 

13-03-2014           Miljoenensubsidie voor landschapsplan Koningshoeven

Het plan 'Vorstelijk Landschap' van de abdij en de gemeente Tilburg krijgt 3,3 miljoen subsidie van de provincie Noord-Brabant. Dat is gisteren bekendgemaakt op het provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

 

13-03-2014           'Koude en vorst, looft de Heer!'

"In de psalmen zingen we zo vaak: 'Sneeuw en ijs, looft de Heer! Koude en vorst, looft de Heer!' Ik weet nu wat dat kan betekenen."

 

10-02-2014           Goede oevers

Deze week geeft abt Bernardus een retraite in de Noord-Amerikaanse abdij van Genesee.

 

04-02-2014           Een grote overgang

Vandaag vloog abt Bernardus van BraziliŽ naar de Verenigde Staten. In de trappistenabdij van Genesee verzorgt hij een retraite.

 

01-02-2014           Abdij in duurzaamheidstop ondernemend Nederland

De abdij is in de race voor de 'Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2014'. Dat meldt de vakjury van de tweejaarlijkse prijs deze week in een persbericht.

 

31-01-2014           Berichten uit BraziliŽ

Abt Bernardus verblijft momenteel in BraziliŽ. Hij bericht erover in zijn weblog.

 

29-01-2014           Abt op visitatie in Oeganda

Abt Bernardus bezocht van 29 december tot en met 13 januari Oeganda om daar enkele kloosters te bezoeken waar Koningshoeven nauw mee verbonden is.

 

17-01-2014