Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

weblog van de abt


Religieus van de week - Maria van Egypte


Bij het begin van de veertigdaagse vastentijd gaan mijn gedachten ieder jaar weer uit naar dat wonderlijke leven van Maria van Egypte. Veel weten we niet over haar die de geschiedenis in zou gaan als de patrones van de boetelingen. Boete doen heeft alles te maken met herstellen. In een mensenleven valt soms heel wat te herstellen. De vastentijd is zo’n periode waarin boete en daarmee herstel centraal staat. Door meer tijd en ruimte te geven aan God en de naasten, herstellen we het gebroken contact. Het leven van Maria van Egypte laat zien dat dit herstel voor iedereen is weggelegd. Wat velen echter niet weten is dat haar leven één grote aanklacht is tegen mensen, en in haar geval mannen, die denken dat zij geen boete en herstel nodig hebben.


 

Religieus van de week - Scholastica en Humbelina


In het Nederlands kennen we het spreekwoord: 'Van je familie moet je het hebben'. Het is een cynische uitdrukking die wil zeggen dat je vaak niet op je familie kunt vertrouwen. De mensen die je het meest nabij zouden moeten zijn, staan in sommige situaties juist heel ver van je af. Deze week viert de benedictijnse familie de gedachtenis van twee vrouwen die toch het tegendeel laten zien. Juist familie en vrienden, mensen die je na staan, kunnen soms een echte hulp op de geestelijke weg zijn.


 

Religieus van de week - Josephina Bakhita


Slavernij. Je denkt zo gemakkelijk dat het een begrip is dat thuis hoort in een ver verleden. Het wordt ook zo gemakkelijk belachelijk gemaakt in de discussie over Zwarte Piet. En dan opeens zie je beelden van drijvende schepen op de Middellandse Zee vol vluchtelingen die aan hun lot zijn overgeleverd door moderne mensensmokkelaars. We durven het woordje 'slavenhandelaars' niet eens meer te gebruiken! Het komt nog dichterbij wanneer je de berichten hoort over een meisje in het Limburgse Valkenburg misbruikt door haar loverboy en tachtig andere op seks beluste mannen. Slavernij, het bestaat nog steeds en wel in vele vormen. Helaas zijn vrouwen en kinderen daar vaak de grootste slachtoffers van.


 

Religieus van de week - Linus Löb


Vandaag is het zeventig jaar geleden dat het concentratiekamp Auschwitz bevrijd werd. Ter gelegenheid van de herdenking hiervan schreven de Duitse bisschoppen: "Auschwitz is een open wond in onze geschiedenis." Ook voor de gemeenschap waartoe ik mag behoren, de abdij Koningshoeven, is die plaats in Polen een open wond. Drie van onze medebroeders vonden er de dood samen met nog een broer en twee van hun zussen die net als zij behoorden tot onze kloosterorde. Ze zijn de geschiedenis in gegaan als de familie Löb. Slachtoffers van een afschuwelijk regime dat mensen op grond van hun geloof, hun ras en afkomst alleen maar wilde vernietigen. Deze week belicht ik één van hen: broeder Linus Löb.


 

Religieus van de week - Maria Gabriella Sagheddu


Op 18 januari begint de jaarlijkse 'Week van gebed voor de eenheid van de christenen'. Over heel de wereld wordt dan een week lang met Jezus gebeden: "Mogen allen één zijn!" In zijn encycliek Ut unum sint, over de oecumene, schrijft paus Johannes Paulus II over 'een model' van oecumenisch leven. Dit model is een levende persoon, een beschouwende kloosterzuster uit het begin van de twintigste eeuw die in haar leven nooit een niet-katholieke persoon ontmoet heeft. Maria Sagheddu werd in 1914 in Sardinië (Italië) geboren. Ze was een wispelturig kind dat voortdurend 'nee' zei. Op jonge leeftijd wordt ze geconfronteerd met het overlijden van allerlei dierbaren en dat geeft haar een groot gevoel van onzekerheid en wantrouwen dat iedereen die zij liefheeft haar in de steek zal laten. Het maakt haar zelfgerichtheid alleen nog sterker. Op haar achttiende jaar zal een religieuze ervaring haar leven totaal veranderen en kiest zij voor het beschouwende kloosterleven van de trappistinnen.


 

 

 

 

> naar boven 

 

 

 

Archief


Februari 2015

Januari 2015

December 2014