Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

weblog van de abt


Religieus van de week - Richard van Aduard


In 1192 trokken twaalf cisterciŽnzer monniken onder leiding van de abt Wybrandus vanuit het moederklooster Klaarkamp te Rinsumageest bij Dokkum naar Aduard, ongeveer tien kilometer ten westen van de stad Groningen. De kloosterkroniek vermeldt dat de broeders onder de indruk raakten van ďlichtende verschijnselenĒ en deze ervaring zagen als een aanwijzing voor de vestiging. Ze stichtten er de Sint-Bernardusabdij die in latere tijden zou uitgroeien tot een groot en belangrijk spiritueel en wereldlijk centrum.


 

Religieus van de week - Alice Domon


Paus Franciscus richtte zich op zaterdagavond 29 november in een videoboodschap tot de deelnemers aan de gebedswake ter gelegenheid van de opening van het Jaar van het Godgewijde Leven. Hij sprak onder meer de volgende woorden: "U bent als religieuzen een geschenk van God aan de kerk en de wereld." Hij pauzeerde even en hief zijn vinger op, terwijl hij zei: "Maar dat is niet altijd gemakkelijk!" De religieus die deze week centraal staat heeft deze woorden zelfs met haar leven beaamd. 

Religieus van de week - Jan van Ruusbroec


In dit Jaar van het Godgewijde Leven wil ik graag iedere week een (on)bekende religieus (m/v) onder de aandacht brengen om zo het verleden in dankbaarheid te herdenken, de toekomst met hoop te omarmen en het heden met passie te beleven. Dit zijn de drie doelstellingen van het religieuzenjaar.

Op 2 december viert de kerk de gedachtenis van de zalige Jan van Ruusbroec (1293-1381). Als priester te Brussel werd hij zo aangetrokken tot een leven in eenzaamheid dat hij in het ZoniŽnwoud met twee andere priesters een priorij stichtte, Groenendaal genaamd, van reguliere kanunniken van Sint Augustinus. Dit klooster werd het centrum van een geestelijke vernieuwingsbeweging die zou uitgroeien tot de Moderne Devotie.


 

Jaar van het Godgewijde Leven - A wake-up-call


Afgelopen zondag mocht ik bij Sinterklaas komen tijdens een ontvangst van de goedheiligman bij de kinderen van ons personeel. Het was een gezellige bijeenkomst voor oud en jong. Eťn van de jongsten vond het kennelijk slaapverwekkend en was heerlijk in een hoekje in weggedommeld. Toen het moment daar was dat hij, met slaperige oogjes, bij sinterklaas zijn cadeautje in ontvangst mocht nemen was hij klaar wakker. Hij had een wekker gevraagd en Sint had hem een hele mooie en grote speelgoedwekker gegeven met allerlei geluidjes. Het cadeau maakte hem klaar wakker en wat een blij gezicht!


 

Een generaal kapittel


Een keer in de drie jaar ontmoeten de oversten van onze orde elkaar op een 'generaal kapittel' om met elkaar alle communiteiten onder de loep te nemen en elkaar te helpen in de zorg voor de ons toevertrouwde broeders en zusters. Sinds 11 september zijn we in Assisi (ItaliŽ) al bezig met dit belangrijke pastorale werk (foto: het congrescentrum 'Domus Pacis' vlakbij Assisi waar het kapittel wordt gehouden). Via de website van de orde is het kapittel te volgen. We zijn nu halverwege en dan begint de vermoeidheid toe te slaan. Zeker nu wij dit keer geen enkele vrije dag voorzien hebben, aangezien er zoveel werk te doen is.


 

 

 

 

> naar boven 

 

 

 

Archief


December 2014

November 2014

September 2014

Juli 2014

Juni 2014

April 2014

Februari 2014