Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

weblog van de abt


Nieuwe (Indonesische) katholieken


Momenteel verblijf ik in IndonesiŽ voor de visitatie van ons dochterklooster Santa Maria Rawaseneng, in goed Nederlands: Onze Lieve Vrouw van het Blijde Moeras. In al die jaren dat ik hier nu kom heb ik dat moeras nog nooit kunnen ontdekken maar wel de blijheid. Zeker in deze maand van de Ramadan lijkt het 's avonds overal rond het klooster feest te zijn. Rond de klok van zeven uur 's avonds krijgen we altijd een kleine vuurwerkshow uit de omliggende dorpjes. Vasten en feesten liggen hier heel dichtbij elkaar.


 

750 jaar Sacramentsdag


Op zondag 22 juni viert de kerk voor de 750ste keer het feest van Sacramentsdag. In sommige ons omliggende landen gebeurt dat op de tweede donderdag na Pinksteren. Voor ons cisterciŽnzers is dit een bijzonder feest, aangezien een moniale die aanvankelijk augustines was maar stierf als een cisterciŽnzerin aan de oorsprong van dit feest staat. In de abdij bewaren we een prachtig schoudervelum (foto), gemaakt door de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel, met de afbeelding van deze bijzondere vrouw: Juliana van Mont-Cornillon.


 

Jezus, de tuinman


In een prachtige column van Eric Corsius op de website deBezieling.nl schrijft hij "dat de verrijzenis elke cel van ons lichaam, elk atoom van ons bestaan raakt". Na de schitterende en intense viering van de laatste drie dagen van de Goede Week kan ik dit alleen maar beamen. Wat mij het meest raakte in zijn column was de volgende alinea: "Voor mij hoort daar ook een plaatje bij. Dat plaatje wordt geleverd door een lijn in de kunstgeschiedenis, die op een speelse wijze de ontmoeting weergeeft van Jezus met Maria Magdalena bij het graf (Johannes 20). De evangelist vertelt, dat Maria dacht dat Jezus de tuinman was. Daarop voortbordurend maakten schilders als Frangelico en Rembrandt van Jezus meteen maar een hovenier. Is het artistieke naÔviteit? Is het humor? Of is het een dappere duiding van het Paasverhaal? Willen de schilders misschien zeggen, dat de Opgestane het lijfelijke en aardse niet als emballage beschouwt, doch met dubbele kracht doorgaat om Adams grond te bewerken voor de vestiging van het Koninkrijk? Dat hij Maria - en in haar alle volgelingen - uitnodigt om daaraan mee te doen? 'Houd me niet vast!', zeg hij en kijkt Maria aan alsof hij zeggen wil: 'Daar staat het tuingereedschap. De bouwers aan het Rijk zijn te herkennen aan rouwrandjes onder de nagels.' "


 

VS (3): 'Koude en vorst, looft de Heer!'


Het is de laatste ochtend van mijn verblijf in de VS! De tijd vliegt om! Vanmiddag begin ik aan de terugreis. Hopelijk verloopt die zonder problemen want de sneeuw blijft hier maar vallen! Ik bid vurig tot de H. Scholastica, de feestheilige van vandaag, zus van St. Benedictus, die specialiste is in het weer. Zij dwong haar broer eens 's avonds bij haar te blijven, om de nacht te besteden aan geestelijke gesprek en gebed, door de Heer om hevig noodweer te vragen zodat hij niet weg kon gaan. Ik hoop nu dat zij door haar gebed het omgekeerde weet te verkrijgen!


 

VS (2): Goede oevers


Het geven van een retraite vind ik altijd hard werken. Iedere dag moet je conferenties verzorgen en daarnaast beschikbaar zijn voor gesprekken en biechthoren. Meer dan bij visitaties krijg je wel een betere inkijk in het spirituele leven van een gemeenschap. Tussen de bedrijven door heb ik natuurlijk ook tijd om rond te kijken en iets van het klooster te zien. Gisteren zag ik in de gang van het gastenhuis het wapen van de abdij van Genesee hangen met daarbij een uitvoerige beschrijving. Ik maakte er een foto van met mijn iPhone. Een wapen, de meeste abdijen hebben er een, laat in symbolen de geschiedenis zien van de plaats. Het wapen van Genesee is blauw en heeft twee zilveren halve manen. Het is een verwijzing naar Maria. Ieder klooster van onze orde is immers toegewijd aan haar. De twee zilveren maantjes zijn een verwijzing naar de tekst uit de Apocalyps over een teken dat aan de hemel verschijnt: een vrouw (Maria) met de maan onder haar voeten. De maan die haar licht ontvangt van de zon(Christus) en groeit is een beeld van de Moeder Gods. De zilveren halve maan verwijst ook heel specifiek naar de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Onder die titel is Maria de patrones van de Verenigde Staten. Een mooie uitdrukking die laat zien dat een abdij altijd gesitueerd is in een bepaalde context.


 

 

 

 

> naar boven 

 

 

 

Archief


Juli 2014

Juni 2014

April 2014

Februari 2014

Januari 2014

December 2013

November 2013