Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

weblog van de abt


Religieus van de week - Heilige Pachomius


"De Kerk groeit niet door proberen te bekeren, maar door aantrekking".

In zijn brief aan de religieuzen ter gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven schreef paus Frnaciscus: ‘Laat dit duidelijk zijn: mooie roepingencampagnes zorgen niet voor de groei van het godgewijde leven. We mogen echter groei verwachten wanneer de jongeren die wij ontmoeten zich door ons aangetrokken voelen, wanneer ze in ons gelukkige mannen en vrouwen zien! Onze apostolische doeltreffendheid hangt evenmin af van de efficiëntie van onze middelen, noch van de invloed die ervan uitgaat. Jullie leven is het, dat moet spreken, een leven dat de vreugde en de schoonheid uitstraalt van de beleving van het Evangelie en van de navolging van Christus.’


 

Religieus van de week - Georges Gashugi


Georges Gashugi, een naam te midden van zovele naamlozen

Op enkele kilometers van ons klooster in Oeganda, aan de oever van het Victoriameer, ligt in het vissersplaatsje Kasansero een grafmonument. Hier zijn in 1994 honderden lijken aangespoeld uit Rwanda. Niemand weet precies alle namen van deze slachtoffers van de genocide. Staande bij dat monument kwam een artikel uit de Britse krant The Tablet bij mij op over een jonge franciscaan, broeder Georges Gashugi, die ook slachtoffer werd.


 

Religieus van de week - Magdalena Damen


Sinds kort kijkt mijn moeder vanuit haar nieuwe appartement op het graf van Moeder Magdalena Damen (1787-1858), de stichteres van de zusters Franciscanessen van boete en christelijke naastenliefde. Deze zusters zijn beter bekend onder de naam zusters Franciscanessen van Heythuysen. Toen Magdalena Damen in 1825 in Heythuysen uit de koets stapte schijnt de pastoor tegen de koetsier gezegd te hebben: ‘die hadden ze beter daar kunnen laten!’ Het leven van Catharina Damen laat echter de waarheid zien van de woorden van Paulus: ‘wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen’. (1 Kor. 1,27)


 

Religieus van de week - Symeon de nieuwe theoloog


Na een onderbreking van twee weken vanwege technische problemen pakken we de draad weer op en gaan we verder met in dit jaar van het Godgewijde leven wekelijks een religieus uit het verleden centraal te stellen.

Van Symeon de Nieuwe Theoloog (949-1022) zei Paus Benedictus XVI: ‘Deze heilige monnik uit het Oosten herinnert ons allen aan aandacht voor het geestelijk leven, aan Gods verborgen aanwezigheid in ons, aan de oprechtheid van het geweten en uitzuivering, aan de bekering van het hart, opdat de Heilige Geest werkelijk in ons aanwezig komt en ons leidt.’(audiëntie, 16 sept. 2009) In deze kernachtige omschrijving liet Paus Benedictus de grote betekenis zien van deze monnik voor het leven van iedere christen.


 

Religieus van de week - Maria van Egypte


Bij het begin van de veertigdaagse vastentijd gaan mijn gedachten ieder jaar weer uit naar dat wonderlijke leven van Maria van Egypte. Veel weten we niet over haar die de geschiedenis in zou gaan als de patrones van de boetelingen. Boete doen heeft alles te maken met herstellen. In een mensenleven valt soms heel wat te herstellen. De vastentijd is zo’n periode waarin boete en daarmee herstel centraal staat. Door meer tijd en ruimte te geven aan God en de naasten, herstellen we het gebroken contact. Het leven van Maria van Egypte laat zien dat dit herstel voor iedereen is weggelegd. Wat velen echter niet weten is dat haar leven één grote aanklacht is tegen mensen, en in haar geval mannen, die denken dat zij geen boete en herstel nodig hebben.


 

 

 

 

> naar boven 

 

 

 

Archief


Mei 2015

April 2015

Maart 2015

Februari 2015

Januari 2015