Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

weblog van de abt


Jaar van het Godgewijde Leven - A wake-up-call


Afgelopen zondag mocht ik bij Sinterklaas komen tijdens een ontvangst van de goedheiligman bij de kinderen van ons personeel. Het was een gezellige bijeenkomst voor oud en jong. Eťn van de jongsten vond het kennelijk slaapverwekkend en was heerlijk in een hoekje in weggedommeld. Toen het moment daar was dat hij, met slaperige oogjes, bij sinterklaas zijn cadeautje in ontvangst mocht nemen was hij klaar wakker. Hij had een wekker gevraagd en Sint had hem een hele mooie en grote speelgoedwekker gegeven met allerlei geluidjes. Het cadeau maakte hem klaar wakker en wat een blij gezicht!


 

Een generaal kapittel


Een keer in de drie jaar ontmoeten de oversten van onze orde elkaar op een 'generaal kapittel' om met elkaar alle communiteiten onder de loep te nemen en elkaar te helpen in de zorg voor de ons toevertrouwde broeders en zusters. Sinds 11 september zijn we in Assisi (ItaliŽ) al bezig met dit belangrijke pastorale werk (foto: het congrescentrum 'Domus Pacis' vlakbij Assisi waar het kapittel wordt gehouden). Via de website van de orde is het kapittel te volgen. We zijn nu halverwege en dan begint de vermoeidheid toe te slaan. Zeker nu wij dit keer geen enkele vrije dag voorzien hebben, aangezien er zoveel werk te doen is.


 

Nieuwe (Indonesische) katholieken


Momenteel verblijf ik in IndonesiŽ voor de visitatie van ons dochterklooster Santa Maria Rawaseneng, in goed Nederlands: Onze Lieve Vrouw van het Blijde Moeras. In al die jaren dat ik hier nu kom heb ik dat moeras nog nooit kunnen ontdekken maar wel de blijheid. Zeker in deze maand van de Ramadan lijkt het 's avonds overal rond het klooster feest te zijn. Rond de klok van zeven uur 's avonds krijgen we altijd een kleine vuurwerkshow uit de omliggende dorpjes. Vasten en feesten liggen hier heel dichtbij elkaar.


 

750 jaar Sacramentsdag


Op zondag 22 juni viert de kerk voor de 750ste keer het feest van Sacramentsdag. In sommige ons omliggende landen gebeurt dat op de tweede donderdag na Pinksteren. Voor ons cisterciŽnzers is dit een bijzonder feest, aangezien een moniale die aanvankelijk augustines was maar stierf als een cisterciŽnzerin aan de oorsprong van dit feest staat. In de abdij bewaren we een prachtig schoudervelum (foto), gemaakt door de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel, met de afbeelding van deze bijzondere vrouw: Juliana van Mont-Cornillon.


 

Jezus, de tuinman


In een prachtige column van Eric Corsius op de website deBezieling.nl schrijft hij "dat de verrijzenis elke cel van ons lichaam, elk atoom van ons bestaan raakt". Na de schitterende en intense viering van de laatste drie dagen van de Goede Week kan ik dit alleen maar beamen. Wat mij het meest raakte in zijn column was de volgende alinea: "Voor mij hoort daar ook een plaatje bij. Dat plaatje wordt geleverd door een lijn in de kunstgeschiedenis, die op een speelse wijze de ontmoeting weergeeft van Jezus met Maria Magdalena bij het graf (Johannes 20). De evangelist vertelt, dat Maria dacht dat Jezus de tuinman was. Daarop voortbordurend maakten schilders als Frangelico en Rembrandt van Jezus meteen maar een hovenier. Is het artistieke naÔviteit? Is het humor? Of is het een dappere duiding van het Paasverhaal? Willen de schilders misschien zeggen, dat de Opgestane het lijfelijke en aardse niet als emballage beschouwt, doch met dubbele kracht doorgaat om Adams grond te bewerken voor de vestiging van het Koninkrijk? Dat hij Maria - en in haar alle volgelingen - uitnodigt om daaraan mee te doen? 'Houd me niet vast!', zeg hij en kijkt Maria aan alsof hij zeggen wil: 'Daar staat het tuingereedschap. De bouwers aan het Rijk zijn te herkennen aan rouwrandjes onder de nagels.' "


 

 

 

 

> naar boven 

 

 

 

Archief


November 2014

September 2014

Juli 2014

Juni 2014

April 2014

Februari 2014

Januari 2014