Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

weblog van de abt


Religieus van de week - Maria Gabriella Sagheddu


Op 18 januari begint de jaarlijkse 'Week van gebed voor de eenheid van de christenen'. Over heel de wereld wordt dan een week lang met Jezus gebeden: "Mogen allen ťťn zijn!" In zijn encycliek Ut unum sint, over de oecumene, schrijft paus Johannes Paulus II over 'een model' van oecumenisch leven. Dit model is een levende persoon, een beschouwende kloosterzuster uit het begin van de twintigste eeuw die in haar leven nooit een niet-katholieke persoon ontmoet heeft. Maria Sagheddu werd in 1914 in SardiniŽ (ItaliŽ) geboren. Ze was een wispelturig kind dat voortdurend 'nee' zei. Op jonge leeftijd wordt ze geconfronteerd met het overlijden van allerlei dierbaren en dat geeft haar een groot gevoel van onzekerheid en wantrouwen dat iedereen die zij liefheeft haar in de steek zal laten. Het maakt haar zelfgerichtheid alleen nog sterker. Op haar achttiende jaar zal een religieuze ervaring haar leven totaal veranderen en kiest zij voor het beschouwende kloosterleven van de trappistinnen.


 

Religieus van de week - Peerke Donders


In 2012 zette Peerke Donders de gangen van onze abdij, per ongeluk, onder water. Het was een hele consternatie gevolg van een uit de hand gelopen filmopname voor een tweedelige serie (deel 1 en deel 2) over het leven van Tilburgs enige officieel zaligverklaarde inwoner, Petrus Donders (1809-1887). De regisseur wilde in onze kloostergang een dweilende Peerke laten zien die als knecht op het grootseminarie van Sint-Michielsgestel werkte. De priesterstudenten vernederden deze eenvoudige knecht door telkens zijn emmers met water om te stoten (in de film een beetje teveel emmers!). Wat de priesterstudenten niet wisten was dat deze knecht in de avonduren hard studeerde om ook priester te kunnen worden.


 

Religieus van de week - Palemon van ThebaÔs


In de trappistenorde zijn kloosternamen die verwijzen naar de eerste christelijke monniken altijd zeer populair geweest. Zo ook de naam van oudvader Palemon (+325) uit de woestijn van het Egyptische ThebaÔs. Toen ik het klooster binnentrad hadden we ook een oude broeder met de naam Palemon. Hij had ook echt het voorkomen van een oudvader: een rijzige gestalte met een lange grijze baard en handen als kolenschoppen. Broeder Palemon was bakker en nog steeds hangt in onze bakkerij een grote foto van deze toegewijde monnik. Hij kende het hele bijbelboek van Jezus Sirach uit zijn hoofd en dat was, naast de rozenkrans, zijn meditatiestof. Spreken deed deze man niet veel en in die zin had hij iets van de echte oudvader Palemon.


 

Religieus van de week - Serafim van Sarov


In zijn apostolische brief van 21 november 2014, gericht aan alle religieuzen bij gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven, schreef paus Franciscus: "Het monnikendom is onderdeel van het erfgoed van de onverdeelde kerk, en is nog steeds springlevend in zowel de Orthodoxe Kerken als de Rooms-Katholieke Kerk." Hij sprak de hoop uit "dat de oecumene van het godgewijde leven er toe kan bijdragen dat de eenheid van alle kerken met rasse schreden naderbij komt". De religieus van deze week, de heilige Serafim van Sarov, is een vertegenwoordiger van het erfgoed van de onverdeelde kerk. Door zijn verering kan de eenheid van de kerken naderbij komen.


 

Religieus van de week - Everardus Witte


De clarissen in Megen doen deze week mee met de gebedsketen bij gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven om de wereld te "omhullen met gebed", zoals ze dat treffend formuleren. In het nabijgelegen klooster van de minderbroeders franciscanen leefde aan het begin van de twintigste eeuw een eenvoudige broeder, die bekend is als het 'Heilig Bruurke van Megen'.


 

 

 

 

> naar boven 

 

 

 

Archief


Januari 2015

December 2014

November 2014

September 2014