Vijf nieuwe broeders op Koningshoeven

Abdij Koningshoeven heette in 2017 vijf nieuwe broeders welkom: Kris Oelbrandt, Amadeus Putranto, Augus Sumarsana, Wim Schoorl en Joseph Ndawula. De vijf wonen momenteel op de abdij, permanent of tijdelijk. We stellen ze graag aan u voor.

Broeder Amadeus Putranto

Broeder Amadeus Putranto

Op 30 maart 2017 kwamen twee broeders uit de Indonesische Abdij van Rawaseneng voor een tijdje naar Koningshoeven: de broeders Amadeus Putranto (1967) en August Sumarsana (1972). Broeder Amadeus is sinds 2001 monnik van Rawaseneng. Hij werkt op Koningshoeven in de bakkerij. Broeder August is monnik sinds 2004. Hij werkt op de kaasmakerij. Voor beide broeders is het verblijf in Koningshoeven bedoeld om hen een bredere monastieke ervaring op te laten doen.

Broeder August Sumarsana

Broeder August Sumarsana

Broeder Wim Schoorl

Broeder Wim Schoorl

Op 23 oktober 2017 mochten we ons verheugen in de intrede van broeder Wim Schoorl (1963). Hij is op Koningshoeven geen onbekende: hij trad in 1984 al in, maar trad een jaar later weer uit. Toch bleef hij verlangen naar het monastieke leven. Na een lange voorbereiding heeft hij nu de stap gezet om opnieuw in te treden. Broeder Wim werkt op de kaasmakerij en heeft de zorg over het kerkhof.

Broeder Joseph Ndawula

Broeder Joseph Ndawula

Op 25 november 2017 kwam broeder Joseph Ndawula (1944) uit ons dochterhuis in Oeganda om medische redenen naar Koningshoeven. In Oeganda is een medische behandeling niet mogelijk. Daarom zal hij gedurende zijn medische traject op Koningshoeven verblijven. Broeder Joseph verleent in deze periode hand- en spandiensten in de schoonmaak van het huis en in de kaasmakerij.

Broeder Kris Oelbrandt

Broeder Kris Oelbrandt

Op 25 januari 2017 kwam broeder Kris Oelbrandt (1972) uit de Abdij van Zundert (ons oudste dochterhuis) bij ons wonen. In eerste instantie gedurende een jaar, als gast. Broeder Kris, sinds 2002 monnik, besloot in december 2017 om hier te blijven en zijn gelofte van stabiliteit te verleggen naar de Abdij van Koningshoeven. Zowel de overste van Zundert als die van Koningshoeven gaven hem daarvoor toestemming. Sindsdien hoort hij bij de gemeenschap van Koningshoeven, is hij verantwoordelijkheid voor de chocolaterie en zet hij zich in op het gebied van de voorzang en de liturgie. Hij is diaken gewijd en assisteert soms in de eucharistieviering of verzorgt de preek. ‘Van huis uit’ is broeder Kris opgeleid tot componist; met deze gave draagt hij eveneens bij aan de gemeenschap.

deel dit artikel


Meer interessante pagina's

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid en onze privacy policy

Ik snap het