De symboliek achter de roosvensters van de Biomakerij

De Biomakerij van Abdij Koningshoeven is uitgerust met twee fraaie glas-in-lood roosvensters vol symboliek en abstract-spirituele tekens. Ze verwijzen volgens kunstenaar Marc Mulders naar ‘een betere en duurzame wereld, met toegang tot kostbaar water voor iedereen’. Hij realiseerde de werken in samenwerking met glazenier Peggy Hermans en atelier de Boompjes.

'Greenman'

Vorm

De twee glas-in-loodwerken hebben elk de vorm van een roosvenster. Daarmee is er een directe link met het negentiende-eeuwse roosvenster in de aangrenzende Abdijkerk. De roosvensters in de Biomakerij zijn geplaatst op de eerste verdieping, aan weerszijden van het gebouw. Ze worden verlicht door ledverlichting. Daardoor leveren de kunstwerken van buitenaf een kleurrijk schouwspel op voor bezoekers.

Beeltenissen

In beide roosvensters hebben ‘water’ en ‘planten’ de hoofdrol. In één van de vensters verschijnt ook ‘The Green Man’ prominent ten tonele, als ‘beschermheer’ van het water en de planten. In het andere venster spelen ‘water’ en de kazuifel van Matisse een prominente rol. Verder lopen er allerlei creaturen over het glas zoals vlinders, zeemonsters, een kikker en duiveltjes en verschijnt de vis (Ichtus) een aantal malen. Wie goed kijkt, ziet ook beeldcitaten uit de Arabisch-Islamitische beeldcultuur. Daarmee benadrukt de kunstenaar het thema ‘gastvrijheid’ in relatie tot andere culturen en religies.

Venster ‘Water’

In het oostelijke roosvenster draait alles om ‘Water’, vormgegeven door een blauwe cirkel. Hierop zijn  verschillende kruisjes gedrapeerd als ankers in woelige tijden. Er is ook een groene cirkel te ontwaren. Het groen symboliseert een oever. Samen met het water omarmt het groen de bloemen, bladeren, vlinders en kazuifels. Deze kazuifels verwijzen naar de ontwerpen van Henri Matisse die hij maakte voor de Rozenkrans Kapel van de zusters Dominicanessen van Vence. Hier ontstond een vruchtbare en avontuurlijke samenwerking tussen kerk, klooster en kunstenaar. De rode cirkel in het venster staat voor de toegewijde strijd voor een duurzame, vredelievende wereld. Het eveneens zichtbare, uit bladeren opgebouwde kruis kleurt geel en verbeeldt zon, licht, lente: God is Licht.(1 Johannes 1:5)

Venster ‘The Green Man’

In het westelijke roosvenster staat ‘The Green Man’ centraal, een mythologische voorstelling van een gezicht, omgeven door takken en bladeren. De kleur groen staat voor vruchtbaarheid en groei. In vroeger tijden brachten mensen eerst een offer aan The Green Man voordat ze hun akker inzaaiden. Nog steeds heeft deze figuur symbolische waarde: vandaag de dag staat The Green Man ook voor het ‘rentmeesterschap over de natuur’, een waarschuwende profeet die ons erop wijst dat we de rijkdom van de natuur niet mogen plunderen.

De techniek

De vensters bestaan deels uit nieuw geschilderd emaillen glas en deels uit glas-in-loodscherven. Deze scherven waren overbleven na vroegere restauraties van de Abdijkerk. Daarmee draagt de Biomakerij niet alleen in functie bij aan duurzaamheid en recycling maar ook in uitstraling en bouw.

'Water'

deel dit artikel


Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid en onze privacy policy

Weigeren Accepteren