Stille perioden

 Voor degenen die ook echt en alleen voor een stil verblijf in onze abdij kiezen.

 

Stille week

Bij het begin van de maand wordt een week uitsluitend voorbehouden voor mensen die uitdrukkelijk de stilte willen te beleven. Ook in het gastenhuis wordt dan de stilte zoveel mogelijk bewaard. U reserveert van dinsdagochtend tot vrijdagmiddag. Naast deelname aan het koorgebed, gezamenlijke maaltijden, persoonlijke lectuur, een wandeling, het stilgebed in de kerk of in de kapel is ieder vrij om aan dit verblijf van vier dagen een eigen invulling te geven. Wie inschrijft ontvangt twee weken voordien een uitgebreide informatiebrief.

Data stille weken 2022

  • dinsdagmorgen 4 – vrijdagmiddag 7 januari
  • dinsdagmorgen 1 – vrijdagmiddag 4 februari
  • dinsdagmorgen 3 – vrijdagmiddag 6 mei
  • dinsdagmorgen 31 mei – vrijdagmiddag 3 juni

Stilteretraite

Gedurende het jaar zijn er vier stilteretraites: de eerste aan het begin van de Veertigdagentijd, de tweede bij de viering van het Paastriduüm, de derde in juli/augustus en de vierde aan het begin van de Advent.
Een stilteretraite is hetzelfde als een Stille Week, maar elke morgen is er een korte overweging die door een broeder wordt verzorgd. U arriveert op de avond ervóór. Wie inschrijft, ontvangt twee weken voordien een uitgebreide informatiebrief.

Data stilteretraites 2022

  • maandagavond 28 februari – vrijdagmiddag 4 maart (thema Aswoensdag/Veertigdagentijd)
  • woensdagavond 13 – zondagmiddag 17 april (thema Goede Week/Paastriduüm)
  • voor juli en augustus moeten data en thema nog worden bepaald
  • maandagavond 28 november – vrijdagmiddag 2 december (thema: “Advent – Wachten op de Heer”)

deel dit artikel


Meer interessante pagina's

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid en onze privacy policy

Weigeren Accepteren