Soberheid als kernwaarde

Streven naar een leven in soberheid is van oudsher één van de kernwaarden van de trappisten van Koningshoeven. Soberheid uit zich voor de broeders in een duurzame levensstijl en maatschappelijke betrokkenheid. Soberheid betekent voor ons: oprecht voorzichtig omgaan met Gods schepping.

Goed rentmeesterschap

Abdij Koningshoeven besteedt veel aandacht aan duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit komt voort uit het Bijbelse principe van ‘goed rentmeesterschap’ en uit zich in een sobere levensstijl waardoor er ruimte wordt geschapen voor anderen.

Fair en groen

Fair en groen

We produceren in onze bedrijven biologisch en gaan verspilling tegen door restproducten voor andere doeleinden te gebruiken. Op dit moment werken we samen met Waterschap de Dommel aan een 100 procent biologische waterzuiveringsinstallatie. Ons doel is om elke druppel afvalwater van de abdij en de bierbrouwerij opnieuw te gebruiken. Verder beperken we de CO2-uitstoot door grondstoffen zoveel mogelijk rechtstreeks in te kopen bij boeren in de buurt. Voor de inkoop van cacao moeten we wat verder weg, maar het is altijd ‘fair trade’: boeren kunnen rekenen op een rechtvaardige prijs voor hun producten. Groene maatregelen treffen we eveneens: op onze daken liggen vele vierkante meters zonnepanelen zodat we zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van een natuurlijke bron van energie: de zon.

Maatschappelijk betrokken

We voelen ons ook maatschappelijk betrokken, onder meer bij mensen voor wie het lastig is om mee te doen in de maatschappij. Daarom werken wij samen met sociale werkvoorziening Diamant Groep. Wij bieden hun medewerkers werk aan in onze brouwerij en kwekerij. In het Proeflokaal zijn het jongeren van re-integratie- en participatieorganisatie Prins Heerlijk die hier horeca-vaardigheden leren. Het tuinonderhoud van de abdij wordt eveneens verricht door mensen van de sociale werkvoorziening.

deel dit artikel


Meer interessante pagina's

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies zodat onze website beter werkt voor onze bezoekers. Daarnaast gebruiken wij cookies voor analytische doeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid en onze privacy policy

Weigeren Accepteren