Nederlands | Français | English | Deutsch  
RSS feedTwitterTwitter

Preek van de week

Preek van 25 januari 2015
3e zondag door het jaar

"De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap."

> Lees meer

Nieuwsbrief

Kijk Koningshoeven is de gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief van de abdij. Een onmisbare aanvulling op wat via de site wordt gecommuniceerd.


Meld u aan!
> Lees meer

Gastenhuis

"Ik was dakloos en gij hebt mij gehuisvest." Deze woorden van Jezus, ontleend aan het evangelie van Matteüs 25,35, zijn te lezen in het glas-in-loodraam boven de toegangsdeur naar het gastenhuis en de abdij.
> Lees meer

 Religieus van de week - Maria Gabriella Sagheddu

 

Bij de start van de jaarlijkse 'Week van gebed voor de eenheid van de christenen' vraagt abt Bernardus aandacht voor een relig...

> Lees meer

 

Religieus van de week - Peerke Donders

 

Peerke Donders is de 'Religieus van de week' op het weblog van de abt....

> Lees meer