De stilte als kernwaarde

De trappisten van Koningshoeven beleven de stilte als één van hun kernwaarden. De stilte zorgt voor een goede balans tussen individu en gemeenschap. Ze bevordert een openheid voor God, jezelf en de ander zodat de roeping tot een onophoudelijk gebed tot bloei kan komen. De broeders hebben bepaalde tijden binnen de dagorde, vooral de nacht en de vroege ochtend uren en bepaalde plaatsen binnen het klooster waar zij zich meer op de stilte toeleggen.

deel dit artikel


Meer interessante pagina's