Het ritme van de dag

Het ritme van de dag

Het dagelijkse rooster van bidden, meditatief lezen en werken vraagt om toewijding en een onuitputtelijke trouw aan God.

We dragen het gebed ‘door de dag’

Zeven keer bidden – beginnend om 04.15 uur – vinden mensen doorgaans ‘veel en vroeg’. Voor ons geldt, dat de zeven gemeenschappelijke gebedstijden ons helpen om het gebed dóór de dag te dragen. Het geeft rust, ritme en regelmaat. De tijden waarop we meditatief teksten lezen (uit de bijbel, van kerkvaders of andere geestelijke auteurs) staan eveneens vast, net zoals onze werktijden.

Gebedstijden

De trappisten van Koningshoeven komen zeven keer per dag samen om te bidden. Dat gebeurt op vaste tijden. De eucharistieviering is het hoogtepunt van de dag: door de week om 11.30 uur in de Jozefkapel, uitgezonderd op iedere 1e zaterdag van de maand om 7.00u. Op zondag is de eucharistieviering om 11.00 uur in de abdijkerk. De diensten zijn voor ieder vrij toegankelijk.

Op weekdagen Op zon- en hoogfeestdagen
Nachtwake (metten) 04.15 u 04.15 u
Morgengebed (lauden)06.30 u07.00 u
Voormiddaggebed (terts) alleen voor de monniken aansluitend 08.45 u
Eucharistie en middaggebed (sext) 11.30 u 11.00 u
Namiddaggebed (noon) 14.30 u

geen

Avondgebed (vespers) 17.45 u 17.00 u
Dagsluiting (completen) 19.30 u geen

De dagstructuur

Op Koningshoeven gold er de volgende dagindeling (totdat de tijden waren gewijzigd zoals hierboven vermeld):

04:15u: Nachtwake

Volgens de traditie van de Trappisten zijn de uren voor zonsopgang bijzonder geschikt om aan God te worden toegewijd. Deze waakzaamheid krijgt gestalte in de viering van de Nachtwake, het eerste gezamenlijke gebed, het stil gebed en de meditatie.

6:30u: Morgengebed

Bij het opkomen van de zon komen de broeders samen om God lof te zingen voor de nieuwe dag. Het gebed sluit ook het stilzwijgen van de nachtelijke uren af en gesterkt naar lichaam, ziel en geest kan een nieuwe dag beginnen.

7:30u: Lezing en voormiddaggebed (Terts)

In de lezing beluisteren de broeders teksten uit de Bijbel en de Traditie die zij herkauwen in de stilte van hun art. De lezing is de bron van het gebedsleven van de monnik. Op dit tijdstip komen de broeders samen in de leesplaats (het scriptorium) waar zij, ieder voor zich, gezamenlijk zich wijden aan de monastieke praktijk van de lezing. Dit wordt afgesloten met het samen bidden van het voormiddaggebed, de Terts.

8:15u: Arbeid

Het werk biedt de monniken de gelegenheid tot deelname aan het werk van God in de schepping. Het stelt de broeders in staat om op een creatieve wijze hun talenten beschikbaar te stellen ten dienste van de gemeenschap.

11:30u: Eucharistieviering en middaggebed (Sext)

De dagelijkse eucharistieviering is voor de monnik bron en hoogtepunt van zijn leven. Het is een viering van de verbondenheid (communio) met God, elkaar, Kerk en wereld. We vieren dit hoogtepunt dan ook op het midden van de dag.

12:30u: Middagmaal

Het trappistenleven is niet alleen samen bidden en samen werken maar ook samen eten. Het samen aan tafel gaan is teken van de onderlinge verbondenheid en bevordert de gemeenschapszin. Aan tafel wordt echter niet met elkaar gesproken maar men luistert naar een broeder die voorleest zodat en het lichaam en de geest gevoed worden.

13:00u: Middagrust

Na het middageten is er een tijd van stilte waarin de broeders kunnen rusten of gewoon iets voor zichzelf kunnen doen mits men de rust in en rond het huis bewaart.

14:30u: Namiddaggebed (Noon)

Voor het begin van de middagarbeid komen de broeders samen in de kapel voor het bidden van de Noon. Een kort gebed om de arbeid in het juiste perspectief te plaatsen.

14:45u: Arbeid

De broeders werken om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien maar ook om in dat van anderen, vooral de armen, te voorzien. De arbeid is daarmee ook een teken van solidariteit met iedereen die werkt om den brode.

17:45u: Avondgebed (Vespers)

Aan het eind van de dag, bij het vallen van de avond, komen de broeders samen voor het avondgebed. Zij brengen een offer van lof en dank voor de afgelopen dag en leggen alles in Gods handen neer.

18:30u: Avondeten

’s Avonds gebruiken de broeders nog een eenvoudige maaltijd waarbij de lezing opnieuw niet ontbreekt. De Trappisten eten nauwelijks vlees omdat ze daarmee iets uitsparen wat direct naar een caritatief doel gaat. In Koningshoeven is ook de gewoonte om op vrijdagen niet warm te eten maar enkel brood en soep. Het vasten maakt ons meer bewust van al het goede waarvan wij mogen genieten.

19:30u: Dagsluiting (Completen)

Aan het eind van de dag komen de broeders samen voor de zevende en laatste gebedsdienst, de Dagsluiting (Completen). Nu de avond gevallen is en vóór de nacht beveelt men zichzelf en heel de wereld nogmaals bij God aan. De dag eindigt met het zingen van het aloude lied ter ere van Maria, de Moeder Gods, het Salve Regina. Met haar gaan de monniken de nacht in vol verwachting naar het nieuwe licht. Na deze laatste gebedsdienst valt er een volstrekt stilzwijgen over de abdij en haar bewoners.

Psalmen

De psalmen nemen een grote plaats in bij onze gebeden. Gedurende twee weken zingen we alle psalmen. Daarvoor geldt een psalmrooster, dat altijd begint op de zondag.

Een viering bijwonen? Dat kan.

Gasten en bezoekers kunnen in de abdijkerk of in de Jozefkapel de dagelijkse eucharistievieringen en de meeste diensten bijwonen. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij een retraite van de communiteit, is dit niet mogelijk. Met uitzondering voor de zondagsviering is het soms verstandig vooraf contact opnemen.