Diensten Goede Week 2023

Diensten Goede Week 2023

Diensten Goede Week 2023

15 maart 2023 - Abdij Koningshoeven staat begin april in het teken van Pasen,
het belangrijkste christelijke feest in het jaar. 
De diensten zijn vrij toegankelijk en zijn in de abdijkerk.
Hieronder vindt u de tijden ervan in de Goede Week.

2 april 2023: Palmzondag
       10.30u : Eucharistie met palmwijding
                   (verzamelen vóór het gastenhuis)

6 april 2023: Witte Donderdag
       17.00u: Eucharistie ter herdenking van het Laatste Avondmaal

7 april 2023: Goede Vrijdag
       15.00u: Herdenking van het lijden en sterven
                  van onze Heer Jezus Christus

8 april 2023: Stille Zaterdag
        21.30u: Paaswake, met zegening van het nieuwe vuur
                 (verzamelen vóór de abdijkerk)

9 april 2023: Eerste Paasdag
        11.00u: Hoogmis van Pasen

10 april 2023: Tweede Paasdag
          11.00u: Hoogmis in Jozefkapel