Koningshoeven bekent kleur

Koningshoeven bekent kleur

Koningshoeven bekent kleur

3 maart 2022 - Abdij Koningshoeven hijst de Oekraïense vlag

Abdij Koningshoeven heeft vanmorgen op het Poortgebouw de vlag van Oekraïne gehesen. Door deze handeling bekent de abdij kleur en kiest zij partij voor het land Oekraïne en haar inwoners.

Deze daad wordt kracht bijgezet door het dagelijkse gebed van de monniken en het houden van gebedsdiensten die uitdrukkelijk zijn gericht tegen de agressor en vóór het stoppen van de oorlog en het vernietigende geweld van Rusland.

'God van de Vrede,
opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog die is losgebarsten in Oekraïne, wenden wij ons tot U.
Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen en samen zich inspannen voor harmonie in Uw mooie wereld. Kom ons te hulp.
Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven.
Wees ook nabij aan de agressor, opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn,
dat ieder zich bekere tot de ander als enig weg van vrede.
Dat Uw mildheid en Uw liefde de harten bereid maakt om Uw vrede te ontvangen en uit te dragen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst.
Amen'