2018 jaar van duurzaamheid, veiligheid en groei

2018 jaar van duurzaamheid, veiligheid en groei

2018 jaar van duurzaamheid, veiligheid en groei

12 januari 2018 - Voor Abdij Koningshoeven wordt 2018 het jaar van de biologische waterzuivering, een veilig fietspad langs de Eindhovenseweg én uitbreiding van het klooster in Oeganda. Daarmee gaan enkele langgekoesterde wensen van de broeders van Koningshoeven in vervulling.

De Biomakerij

Op 26 januari 2018 start de bouw van de Biomakerij op het abdijterrein. Het is de allereerste biologische waterzuiveringsinstallatie in Nederland die op basis van tropische planten en micro-organismen afvalwater zuivert én elke druppel 100 procent hergebruikt. Dit afvalwater is afkomstig van de abdij en de bierbrouwerij. De trappistenbroeders gaan het water na zuivering gebruiken als spoelwater voor de flessen in de brouwerij, als sproeiwater voor de planten in de kwekerij en als irrigatiewater voor de gronden rondom de abdij. Dat scheelt vele liters grond- en drinkwater en afvalwater stroomt niet langer het riool in. In november 2018 is de Biomakerij klaar.

Fietspad langs Eindhovenseweg

Binnenkort start de gemeente Tilburg met de aanleg van een fietspad langs de Eindhovenseweg. Hiervoor heeft Abdij Koningshoeven jarenlang gepleit omdat deze weg in de spits erg druk en gevaarlijk is door sluipverkeer. Vooral de medewerkers van de kwekerij van de abdij – veelal mensen met een beperking – die hier dagelijks fietsen, ondervinden veel hinder van de drukte. Dat geldt ook voor bezoekers van het Proeflokaal die op de fiets komen. Na veel overleg tussen abdij, gemeente en buurt gaat de aanleg in maart 2018 van start. Het pad komt, gezien vanuit Tilburg, aan de linkerzijde van de Eindhovenseweg te liggen. Ter hoogte van de abdijpoort komt een veilige oversteek, waarna het fietspad aan de rechterzijde, langs de slotmuur van de abdij, verder loopt richting Moergestel.

Nieuwbouw in Oeganda

In 2018 hopen de broeders van Koningshoeven te beginnen met de bouw van een kerk, een gastenhuis en een novicaat (voor de opleiding van nieuwe broeders) bij hun klooster in Ssanje, Oeganda. Het gebouw dat er nu staat, is in 2009 neergezet en biedt plaats aan 25 monniken. Nu de kloostergemeenschap zich steeds beter wortelt in Ssanje is de tijd rijp om uit te breiden. De jonge Duitse architect Felix Holland, die in Oeganda werkt en er al enkele scholen en ziekenhuizen bouwde, ontwierp de duurzame nieuwbouw van de monniken. Er is circa twee jaar nodig om de gebouwen te realiseren. Op Koningshoeven in Berkel-Enschot starten binnenkort enkele projecten om geld in te zamelen voor het bouwproject, omdat de broeders in Oeganda onvoldoende eigen middelen hebben om dit alles te kunnen financieren.