Abt Isaac bezoekt broeder Savio in Brazilië

Abt Isaac bezoekt broeder Savio in Brazilië

Abt Isaac bezoekt broeder Savio in Brazilië

4 april 2023 - Eind februari 2023 was abt Isaac vijf dagen in Brazilië om medebroeder Savio Heijl (87) te bezoeken. Broeder Savio werkt al jarenlang in het Zuid-Amerikaanse land om de moeilijke omstandigheden van de inwoners wat te verlichten. Binnenkort gaat hij met pensioen, op Koningshoeven. Samen met abt Isaac bereidde hij zijn komst naar Nederland voor.

“Broeder Savio staat op het punt afscheid te nemen van een land waar hij heel lang heeft gewerkt”, vertelt abt Isaac. “Hij heeft er allerlei projecten opgezet, zoals recent nog een project voor sociale woningbouw. Ook liet hij in tal van wijken een kapelletje bouwen waar mensen kunnen samenkomen, bijvoorbeeld om te bidden, elkaar te ontmoeten of te troosten. Hij heeft zijn hart aan dit land en de mensen verpand. Daarvan afscheid nemen, kan pijn doen en we hebben dan ook uitgebreid en goed gesproken over zijn terugkeer naar Nederland.” Inmiddels is bekend dat Abdij Koningshoeven broeder Savio in juni 2023 kan verwelkomen.

Land van contrasten
Gedurende zijn verblijf had de abt ook veel contact met de broeders van Taizé, een kleine religieuze gemeenschap die sinds 1966 in Brazilië aanwezig is en haar eenvoudige en sobere leven deelt met de lokale bevolking. “Heel mooi om te zien hoe goed dat gaat. Tegelijkertijd zag ik dat dit land ook heel veel ellende kent”, vertelt hij. “Brazilië is een land van contrasten. Enerzijds gigantisch rijk en anderzijds straatarm. En die kloof wordt alleen maar groter in een problematisch politiek klimaat waarin oplossingen verder weg lijken dan ooit. Je ziet veel schrijnende situaties. Zoals bij de luchthaven, waar ik bij aankomst meteen al talrijke kleine, lijmsnuivende kinderen tegenkwam. Ze schijnen rond hun achtste al met die verslaving te beginnen. Het erge is dat lijm al snel niet genoeg meer is en ze op zoek gaan naar zwaardere middelen. De drugshandel tiert er dan ook welig. Verder is het aantal alcoholverslaafden er gigantisch omdat alcohol goedkoop is en mensen er dus gemakkelijk de pijn van een ellendig leven mee verzachten. En dat gaat dan allemaal gepaard met chaos en een hoge criminaliteit. Stelen, aanvallen en berovingen zijn schering en inslag. Ook onze broeder Savio is menigmaal slachtoffer geweest van berovingen. Gelukkig woont hij op dit moment op een veilige plek waar hij zich rustig kan voorbereiden op een nieuwe fase in zijn leven: de rust en stilte op Koningshoeven.”

Broeder Savio in 2014, toen hij op bezoek was bij Abdij Koningshoeven. In juni a.s. keert hij permanent terug naar Berkel-Enschot.