Abt uit Indonesië bezoekt Koningshoeven

Abt uit Indonesië bezoekt Koningshoeven

Abt uit Indonesië bezoekt Koningshoeven

22 mei 2018 - Het zijn warme banden die er bestaan tussen de Indonesische Abdij Rawaseneng en Abdij Koningshoeven. Dat bleek tijdens het bezoek van de abt van Rawaseneng, Dom Gonzaga Rudiyat, aan Koningshoeven. Hij verbleef van 27 april tot 8 mei 2018 op de Tilburgse abdij, samen met zijn secretaris en medebroeder Cassant die onlangs zijn plechtige geloften aflegde.

(foto: Dom Gonzaga (links) en broeder Cassant)

Dom Gonzaga is sinds 2006 abt van de Javaanse abdij Rawaseneng, een dochterhuis van Koningshoeven. De kloostergemeenschap van Rawaseneng telt momenteel bijna veertig broeders. Met een melkveebedrijf, een yoghurtfabriek, een koffieplantage en een bakkerij voorzien ze in hun levensonderhoud. Onder de energieke leiding van Dom Gonzaga wordt momenteel ook het zestig jaar oude kloostercomplex gerenoveerd.

Traditie

Het bezoek aan Koningshoeven is voor Dom Gonzaga een traditie. Eens in de twee jaar komt hij rond het Generaal Kapittel naar Tilburg om de betrekkingen met Koningshoeven te onderhouden. In 2017 sloeg hij om gezondheidsredenen een jaartje over, maar dit jaar konden de broeders in Nederland hem weer van harte welkom heten.

Sterke band tussen gemeenschappen

Abt Bernardus: “Zoals altijd was het bezoek een aangenaam gebeuren. We zijn er met onze gasten regelmatig op uit getrokken, samen met de Indonesische broeders die bij ons in Tilburg verblijven. Zo bezochten zij op een stralende lentedag de Keukenhof.” Volgens de abt van Koningshoeven heeft het bezoek van zijn Javaanse medebroeder opnieuw bevestigd hoe sterk de band is tussen de beide gemeenschappen.