Abt van de Catsberg bezoekt Koningshoeven

Abt van de Catsberg bezoekt Koningshoeven

Abt van de Catsberg bezoekt Koningshoeven

11 maart 2020 - Van 14 tot en met 17 februari 2020 bezocht de abt van het Franse klooster de Catsberg, Dom Marc-André Di Pea, de gemeenschap van Koningshoeven. Reden: de Catsberg stichtte in 1881 Abdij Koningshoeven  “en onze Constituties schrijven voor dat de abt van het moederhuis elke twee jaar officieel het dochterhuis bezoekt”, legt vader abt uit.

Tijdens zo’n visitatie is het de bedoeling dat de bezoekende abt de gemeenschap bevestigt, aanmoedigt en eventueel corrigeert. Dom Marc-André Di Pea werd tijdens zijn dagen op Koningshoeven vergezeld door Dom Manu Van Hecke, abt van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren. Zij namen alle tijd om individueel met de broeders te spreken. Daarnaast bezochten ze broeder Ignatius in het verzorgingshuis in Tilburg. Vader abt is blij met het visitatieverslag. “Daaruit spraken aanmoediging en grote tevredenheid over het leven in onze  gemeenschap op alle gebieden.” Naast de officiële momenten was er ook genoeg tijd voor een informeel samenzijn. 

Nieuwe taken
Vlak voor de visitatie was er een verandering in taken doorgevoerd op Koningshoeven; verschillende broeders zijn andere werkzaamheden gaan verrichten. Uit de visitatie bleek dat iedereen met deze nieuwe verdeling van de arbeid tevreden was. De belangrijkste wijzigingen:

  • Jakobus werd gastenbroeder (ipv br. David);
  • Wigbert werd verantwoordelijk voor de administratie van de kaasmakerij (ipv br. Jakobus);
  • David is verantwoordelijk voor de keuken (ipv br. Thomas);
  • Max werd bibliothecaris (ipv br. David);
  • Albert werd koster (ipv br. Max).

De nieuwe taakverdeling betekent een grote verandering voor de broeders en is sinds 10 februari van kracht.

Foto: Dom Marc-André Di Pea van de Catsberg bracht onlangs een officieel bezoek aan Koningshoeven.
Foto in header: Dom Marc-André Di Pea (rechts) en vader abt Bernardus van Koningshoeven.