Abt van de Katsberg bezoekt Koningshoeven

Abt van de Katsberg bezoekt Koningshoeven

Abt van de Katsberg bezoekt Koningshoeven

11 juli 2018 - Abdij Koningshoeven kreeg van 25 tot 29 juni 2018 bezoek van Dom Marc-André Di Pea, sinds 2016 abt van het Franse klooster de Katsberg. Zijn officiële bezoek vond plaats in het kader van de nauwe band die beide abdijen met elkaar hebben.

 

De Katsberg stichtte in 1881 Abdij Koningshoeven. Alhoewel Koningshoeven een zelfstandige abdij is, komt de abt van de Katsberg één keer in de twee jaar langs voor een zogenoemde reguliere visitatie.

Aansporen en verantwoorden

Doel van de visitatie was om de leden van de gemeenschap te bemoedigen en aan te sporen in hun roeping en daar waar nodig te verbeteren. De abt en de monniken van Koningshoeven legden op hun beurt verantwoording af over hun levenswijze aan de abt van het moederhuis – en daarmee aan alle gemeenschappen van de Trappisten-orde. De monniken van Koningshoeven gingen daarvoor in gesprek met de abt van de Katsberg. Deze bekeek ook de economische kant van het reilen en zeilen binnen de gemeenschap. Na afloop schreef hij een zogenoemde visitatiekaart, waarin hij enkele aanbevelingen gaf. Daarmee gaat Koningshoeven de komende tijd aan de slag.

Toegewijd

De visitatie door Dom Marc-André Di Pea was het eerste officiële bezoek dat hij als abt aan Koningshoeven bracht. Hij was in het gezelschap van Dom Lode Vanhecke, abt van Orval (België) die als vertaler mee kwam. Tijdens de visitatie leerde Koningshoeven Dom Marc-André kennen als een vriendelijke en toegewijde monnik met een uitstekend luisterend oor. De visitatie heeft de band tussen de twee gemeenschappen verder versterkt.

(foto: Dom Marc André (links) en Dom Lode)