Bouwprojecten Oeganda vorderen gestaag

Bouwprojecten Oeganda vorderen gestaag

Bouwprojecten Oeganda vorderen gestaag

22 juli 2021 - Hoewel de reis van abt Bernardus en broeder Isaac naar Oeganda in juni abrupt werd afgebroken, liggen de activiteiten in het Afrikaanse land niet stil. Sterker nog, het nieuwe klooster met de kerk, het noviciaat en het gastenhuis, is bijna klaar. Verder beschikken de twee lagere scholen over de gewenste nieuwe klaslokalen en is de bouw van een compleet nieuwe middelbare school begonnen.

De bouwprojecten in Oeganda kennen de nodige ‘hobbels’.  Zo liep de bouw van het nieuwe klooster om allerlei redenen achttien maanden vertraging op. Maar het einde is in zicht: de aannemer hoopt alles op 31 juli 2021 af te ronden. De broeders van Our Lady of Victoria (het dochterhuis van Abdij Koningshoeven) kunnen niet wachten tot zij de nieuwe gebouwen kunnen betrekken. Vooral na de laatste maanden, die zwaar zijn geweest in verband met de aanleg van nieuwe watervoorzieningen, kijken zij uit naar de oplevering. Gelukkig functioneert nu alles weer en herneemt het normale leven zijn gang.

Lagere scholen krijgen duurzame voorzieningen
Het klooster is niet het enige bouwproject waar veel energie in is gestoken. Ook de twee lagere scholen in de buurt van het klooster zijn dankzij gulle giften uit Nederland vernieuwd. Er kwamen niet alleen nieuwe klaslokalen, de scholen hebben ook nieuwe buitenkeukens gekregen. Het koken gebeurt daar voortaan op gas dat uit een biovergister komt. Daardoor hoeven de kinderen nu geen hout meer te sprokkelen en zijn de keukens veel gezonder dankzij het ontbreken van de voortdurende rook. Verder zijn er zonnepanelen gelegd die zeer waardevol zijn: dankzij de opgewekte stroom kan er met een aantal computers les worden gegeven.

Middelbare school vergroot toekomstkansen kinderen
Terwijl vader abt en br. Isaac in Oeganda waren, is ook de eerste spade in de grond gezet voor de bouw van een middelbare school. Deze biedt kinderen meer toekomstkansen, omdat zij nu meer jaren naar school kunnen. Het is de bedoeling dat er voorlopig een onderbouw komt met technisch middelbaar onderwijs en administratief onderwijs. De Oegandese regering zorgt voor docenten. De realisatie van de school is mede te danken aan een samenwerking tussen de katholieken en de moslims in het dorp. Deze gemeenschappen hebben elk vijftig procent van hun land gegeven om de school mogelijk te maken.

Bedrijvigheid bij de ziekenpost
Waar het onderwijs een belangrijke impuls krijgt met alle bouwactiviteiten, staat ook de verbetering van de gezondheidszorg al jaren op het netvlies van de broeders van Koningshoeven. In juni legden bouwvakkers de laatste hand aan de bouw van twee verpleegsterswoningen bij de ziekenpost. Dat is goed nieuws voor de beddencapaciteit voor zieken, omdat de verpleegsters dan niet meer in de ziekenpost hoeven te wonen. Ook hier, bij de ziekenpost, staat een open keuken met een biovergister op de planning. Verder moeten zonnepanelen er gaan zorgen voor genoeg stroom voor een koelkast. Belangrijk, want hierin kunnen de verpleegkundigen op een veilige manier vaccins gaan bewaren. Helaas nog geen coronavaccins, maar wel vaccins tegen allerhande kinderziekten.

Op de foto’s: de biovergisters zijn geïnstalleerd en bouwvakkers leggen de laatste hand aan de ziekenpost nabij de abdij in Oeganda.