Broeder Johannes Prins (80) legt plechtige geloften af

Broeder Johannes Prins (80) legt plechtige geloften af

Broeder Johannes Prins (80) legt plechtige geloften af

16 januari 2019 - Broeder Johannes Prins legde op 8 december 2018 zijn plechtige geloften af en ontving in een volle abdijkerk de monnikszegening. Hiermee is hij definitief aan de gemeenschap van Koningshoeven verbonden.

De plechtige geloften markeerden het einde van de vijf jaar durende vormingstijd die broeder Johannes doorliep. Waar een plechtige professie en monnikswijding op zich al bijzonder zijn, waren deze nagenoeg uniek. Broeder Johannes is met zijn tachtig jaar namelijk niet meer de jongste.

Roerige jaren zestig

Normaal gesproken neemt de gemeenschap geen kandidaten op na hun vijftigste levensjaar. Voor broeder Johannes is vijf jaar geleden een uitzondering gemaakt. Reden: begin jaren zestig van de vorige eeuw maakte hij al enkele jaren deel uit van de Koningshoeven-gemeenschap. In de roerige jaren die volgden, is hij weggegaan om priester te worden in een parochie. Meer dan veertig jaar werkte hij uiteindelijk in het bisdom Roermond.

Toch bleef hij de wens houden monnik te worden. Na zijn actieve jaren vroeg hij de gemeenschap van Koningshoeven toestemming om opnieuw in te treden. Daarvoor kreeg hij groen licht waarna hij – op zijn 75ste – aan zijn vormingstijd begon.

Met het afleggen van de plechtige geloften en de monnikszegening tijdens een eucharistieviering begon hij aan een nieuw hoofdstuk. Op de receptie die de abdij ter ere van deze gebeurtenis voor broeder Johannes hield, mocht hij veel vrienden en oud-parochianen de hand schudden. Voor de genodigden was er aansluitend een diner en een gezellig samenzijn. De feestdag werd afgesloten met de Vespers, het avondgebed.

Boek met levensverhaal

Broeder Johannes is werkzaam op het archief en als telefonist van de abdij. Hij wordt door zijn medebroeders en veel mensen van buiten gewaardeerd om zijn stille, biddende aanwezigheid. Zijn leven – dat vanaf zijn prille jeugd flink bewogen is geweest – heeft hij beschreven in een boek. Dit is via de webshop van Koningshoeven te bestellen.

Foto: Broeder Johannes legt de plechtige geloften af.