Broeder Joseph blijft deel van gemeenschap

Broeder Joseph blijft deel van gemeenschap

Broeder Joseph blijft deel van gemeenschap

21 januari 2021 - Op zondag 27 december 2020 vond er een kleine ceremonie plaats voor broeder Joseph: hij trad blijvend toe tot de gemeenschap van Koningshoeven.

“Joseph is afkomstig van ons Oegandese dochterhuis, Our Lady of Victoria”, vertelt abt Bernardus. “Om gezondheidsredenen kwam hij drie jaar geleden naar Nederland. Sindsdien verbleef hij op Koningshoeven. Vorig jaar gaf hij aan zich graag blijvend in onze gemeenschap te vestigen. In december hebben we die wens bekrachtigd.” Volgens de abt heeft Koningshoeven er met broeder Joseph een stille, biddende monnik bij die zich dienstbaar maakt aan de gemeenschap door zijn toegewijde dienst in de refter. Met zijn gezondheid gaat het inmiddels goed.

Foto: Met een kleine ceremonie op het kapittel vierden de broeders op 27 december 2020 de stabiliteitsverandering van broeder Joseph.