Broeder Marc Vandergucht overleden

Broeder Marc Vandergucht overleden

Broeder Marc Vandergucht overleden

16 januari 2019 - Op 30 december 2018 overleed onze medebroeder Marc Vandergucht na een kort maar hevig ziekbed. Meer dan anders zijn we als gemeenschap getroffen door de vele blijken van oprecht medeleven bij dit overlijden. We hebben veel brieven en e-mails ontvangen van vrienden en bekenden van Marc met daarin prachtige getuigenissen over de rol die onze broeder in het leven van deze mensen speelde. Omdat broeder Marc ook gastenbroeder is geweest, waren er ook veel blijken van medeleven van gasten.

Wij verliezen in broeder Marc een echte Godzoeker, een oprecht mens met een groot hart van goud. Moge hij rusten in vrede.

Naschrift door Vader Abt Bernardus

“Het doet de gemeenschap van Koningshoeven en mijzelf veel verdriet dat er onder meer op Twitter valse insinuaties zijn gedaan over broeder Marc en zijn band met Thailand, in het bijzonder met Meaw, de straatjongen over wie hij zich daar ontfermde. Wij nemen dan ook met klem afstand van deze insinuaties die de goede naam van onze medebroeder besmeuren.”