Broeder Max: 25 jaar priester

Broeder Max: 25 jaar priester

Broeder Max: 25 jaar priester

Broeder Max van de Wiel (52) vierde op 25 mei 2022 zijn 25-jarig jubileum als priester. Dat gebeurde in de abdij met een speciale Heilige Mis in de abdijkerk, in het bijzijn van zijn medebroeders, zijn beide ouders, familie en vrienden.

Broeder Max werd geboren in Arnhem en trad op 31 oktober 2012 in bij Abdij Koningshoeven. Zijn priesterlijke roeping vond hij jaren eerder: na zijn opleiding aan het seminarie St. Janscentrum in Den Bosch en zijn priesterwijding in mei 1997 werkte hij in verschillende parochies in het bisdom Den Bosch. Ook was hij werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2012 combineert hij zijn priesterlijke roeping met een religieus leven. Dit betekent wel dat hij geen taken meer heeft in de parochies, want voor trappisten betekent het priesterschap dat alle activiteiten beperkt blijven tot en ten dienste staan van de kloostergemeenschap. Heel soms komt het voor dat een trappist toch buiten de gemeenschap optreedt, bijvoorbeeld als mensen ‘aan de poort’ om een biecht vragen of als er elders een priester nodig is. Zo ondersteunen we regelmatig ons dochterhuis Koningsoord in Oosterbeek wanneer zij lastig een priester kunnen vinden.

 

Op de foto: Broeder Max vierde zijn zilveren priesterjubileum in gezelschap van broeders, familie en vrienden, onder meer met een H. Mis en aansluitend een feestelijk samenzijn.