Broeder Max promoveert aan Tilburg University

Broeder Max promoveert aan Tilburg University

Broeder Max promoveert aan Tilburg University

3 oktober 2023 - Broeder Max van de Wiel promoveert op 27 oktober 2023 aan Tilburg University op zijn proefschrift over psalmen. Hij onderzocht hiervoor de teksten van de psalmen 120-124 en de communicatie erachter.

Psalmen zijn liedteksten uit de Bijbel. Eigenlijk zijn het gezongen gedichten. Sommige kun je afzonderlijk van elkaar lezen. Maar er zijn ook psalmen die elkaar opvolgen en samen een soort verhaal vormen. De psalmen 120- 124 zijn daarvan een voorbeeld. Deze gaan over pelgrims die op reis waren naar Jeruzalem en op hun tocht hulp verwachtten van de Heer. Broeder Max onderzocht onder meer de zinsbouw van de teksten en hoe de psalmen gelezen kunnen worden. Ook bestudeerde hij wat de inhoud doet met de lezer wanneer zij de psalmen ‘los’ van elkaar lezen of opeenvolgend. Zijn bevindingen bundelde hij in een proefschrift dat hij op 27 oktober a.s. verdedigt. Dat gebeurt in het bijzijn van zijn medebroeders, familie en vrienden tijdens een formele – en tegelijkertijd feestelijke – promotieplechtigheid op de Tilburgse universiteit.

Lees hier meer over het onderzoek van broeder Max. U vindt er ook een link naar de livestream om de verdediging op 27 oktober rechtstreeks te volgen.

Bijschrift: Broeder Max promoveert aan Tilburg University met zijn proefschrift over psalmen.