Broeder Paulus toegelaten tot noviciaat

Broeder Paulus toegelaten tot noviciaat

Broeder Paulus toegelaten tot noviciaat

6 februari 2023 - De kloostergemeenschap van Koningshoeven heeft er na broeder Eucherius (in november 2022) een tweede novice bij: Paulus Wirasmohadi Soerjo, kortweg broeder Paulus. Hij trad op 17 december 2022 officieel tot de Koningshoevengemeenschap toe.

Broeder Paulus werd in 1965 geboren in Yogyakarta, als negende telg in een gezin van tien kinderen. Hij ging na zijn middelbare school naar het Klein- en Grootseminarie. In 1994 werd hij tot priester gewijd; net daarvoor rondde hij in Bandung de universitaire studie Filosofie en Theologie met succes af.

Grote rol in Bandung

Broeder Paulus bleef zich onderwijzen. Zo studeerde hij begin 2000 Kerkelijk Recht aan de Pauselijke Universiteit in Rome waarvoor hij magna cum laude slaagde. Binnen de kerk in Indonesië vervulde hij een breed palet aan functies. Zo was hij rector van het Grootseminarie, docent kerkelijk recht, juridisch adviseur en pastoor van de St. Paulusparochie in Bandung. Hier, in de hoofdstad van West-Java, hanteerde hij tevens de voorzittershamer van de Raad van Toezicht van de Parahyangan Katholieke Universiteit en was hij gerechtelijk vicaris van het bisdom.

Zijn ‘herderlijke carrière’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk leek voorbestemd. Maar zijn roeping tot monnik was sterker. Intreden in één van de twee trappistenkloosters in Indonesië – en dus beginnen als monnik – was wat lastig gezien zijn leeftijd (vijftig-plus)en de jonge leeftijd van alle andere monniken die daar in opleiding zijn. Daarom koos hij voor Abdij Koningshoeven. Hier leefde hij al enkele periodes gedurende de afgelopen jaren met de broeders mee en leerde vertrouwd raken met het ritme van het kloosterleven. Deze periode – het postulaat – rondde hij succesvol af, waarna op 17 december 2022 zijn inkleding plaatsvond.

Verder werken aan vorming en groei

De inkleding, waarbij broeder Paulus zijn burgerkleding verruilde voor een habijt (en een open mantel voor de gebedsdiensten), markeerde de start van zijn periode als novice. Dat betekent dat hij twee jaar lang verder werkt aan zijn vorming en groei in de gemeenschap en het monnikenleven, op weg naar de volgende fase: het afleggen van zijn tijdelijke geloften. Bij de inkleding heeft broeder Paulus geen nieuwe naam van Vader abt ontvangen. Hij blijft broeder Paulus heten.

Meer weten over het proces van intreden, verteld door de monniken zelf? Kijk op www.enovice.nl.

Op de foto: broeder Paulus en Abt Isaac.