Broeders verdiepen zich in Belijdenissen van St. Augustinus

Broeders verdiepen zich in Belijdenissen van St. Augustinus

Broeders verdiepen zich in Belijdenissen van St. Augustinus

4 april 2023 - Op 7 maart 2023 besprak de Koningshoeven-gemeenschap het boek Confessiones (Belijdenissen) van de Heilige Augustinus. Dr. Vincent Hunink, universitair docent klassiek en vroegchristelijk Grieks en Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen, verzorgde de inleiding. Ook begeleidde hij de verdiepingsslag die de broeders daarna over dit werk maakten. Broeder Max doet verslag.

“De inleiding begon met een korte levensbeschrijving van Augustinus. Zo weten we dat hij in 354 werd geboren in Thagaste, Algerije, en in 430 stierf in Hippo, eveneens in Algerije. Deze heilige schreef Confessiones in 397 en 398 na Christus. Het werk gaat over zijn bekering tot het christendom. Vóór zijn bekering tot het christendom was Augustinus onder meer docent retorica in het Noord-Afrikaanse Carthago. Ook was hij diverse jaren aanhanger van het manicheïsme, een christelijke stroming die tot in de middeleeuwen veel aanhangers had. Verder leidde hij een – in christelijke ogen – losbandig leven, tot verdriet van zijn moeder Monica. In 386 bekeerde hij zich in Milaan tot het christendom. Een jaar later werd hij in de paasnacht door de bisschop van deze stad, de Heilige Ambrosius, gedoopt.”

Autobiografisch of theologisch?
“Na de inleiding was het tijd voor verdieping. We bogen ons over de vraag tot welk genre Confessiones behoort. Duidelijk werd, dat daar geen eenduidig antwoord op te geven is. Volgens dr. Hunink kunnen we aan het werk meerdere genres toekennen, van autobiografisch tot roman en theologisch traktaat. Aan de hand van enkele (grote) citaten uit het werk bespraken we de argumenten om Confessiones wel of niet aan een bepaald genre toe te kennen. Deze verdieping gaf voor ons een extra dimensie aan het werk van deze kerkvader.”

Dr. Vincent Hunink leidde de conferentie over Confessiones, het werk van de Heilige Augustinus.