Broeders zetten zich persoonlijk in voor afvalscheiding

Broeders zetten zich persoonlijk in voor afvalscheiding

Broeders zetten zich persoonlijk in voor afvalscheiding

8 juni 2023 - Vier broeders van Koningshoeven, die samen de ‘milieugroep’ van onze abdij vormen, hebben hun eerste concrete actiepunt gepresenteerd om respectvol met de aarde om te gaan: het scheiden van afval conform de aanwijzingen van het Brabants Afval Team (BAT).

Abdij Koningshoeven doet al veel aan milieu en duurzaamheid. Zo staat er een biologische waterzuivering op het terrein, is er een transitie geweest van gas naar stroom, gebruiken de broeders vooral ecologische producten en recyclen ze waar mogelijk. Daar komt het optimaal scheiden van afval nu bij.

Gelovige bezorgdheid

Broeder David is één van de milieugroep-broeders. Hij vertelt: “De beroemde encycliek Laudato sì’ van onze paus Franciscus vraagt nadrukkelijk om eerbied en respect voor de toekomst van de aarde als ons gemeenschappelijke huis. Dit verzoek is voor onze gemeenschap geen dode letter gebleven. Na een half jaar studiewerk presenteerden we als milieugroep op maandag 22 mei jl. een eerste actiepunt aan onze medebroeders. Eentje waarmee we op dat moment gewoon konden beginnen in ons dagelijks leven: consequent ons afval scheiden conform de aanwijzingen van het Brabants Afval Team (BAT). Dit gaan we als broeders doen, samen met alle medewerkers. Niet alleen omwille van mogelijke boetes. We doen het vooral vanuit een gelovige bezorgdheid om de toenemende CO2-uitstoot. Daarnaast telt ook ons respect mee voor de mensen die in de afvalverwerking werken. Zo geven we op een haalbare manier en heel concreet handen en voeten aan de eerbied waar de paus om vraagt.”

Groene Kerk

“Het is een stap die elke broeder persoonlijk zet”, gaat broeder David door. “Daarmee blijven we als abdij én als gemeenschap ook trouw aan onze erkenning van ‘Groene Kerk’.” In de nabije toekomst nemen broeder David en zijn medebroeders nog extra aanvullende maatregelen om aan te tonen dat dit geen loze titel is. Zo zetten ze binnenkort stappen om het energieverbruik te verminderen en verspilling van drinkwater en voedsel tegen te gaan.

Op de hoofdafbeelding: De milieugroep van Koningshoeven presenteerde op 22 mei 2023 zijn eerste milieu-actiepunt aan de gemeenschap.
Op inzet (1): Broeder David scheidt netjes alle afval vóór het BAT het komt ophalen.
Op inzet (2): Broeder Wiro rijdt wekelijks de afvalcontainers naar de straat, volgens het ophaalschema van het BAT.