In tegenstelling tot eerder mondeling gecommuniceerd is de lancering van de La Trappe Quadrupel Oak Aged batch #49 níét op 29 september maar op vrijdag 13 oktober a.s..
Diensten Goede Week 2023

Diensten Goede Week 2023

Diensten Goede Week 2023

Abdij Koningshoeven staat begin april in het teken van Pasen,
het belangrijkste christelijke feest in het jaar. 
De diensten zijn vrij toegankelijk en zijn in de abdijkerk.
Hieronder vindt u de tijden ervan in de Goede Week.

2 april 2023: Palmzondag
       10.30u : Eucharistie met palmwijding
                   (verzamelen vóór het gastenhuis)

6 april 2023: Witte Donderdag
       17.00u: Eucharistie ter herdenking van het Laatste Avondmaal

7 april 2023: Goede Vrijdag
       15.00u: Herdenking van het lijden en sterven
                  van onze Heer Jezus Christus

8 april 2023: Stille Zaterdag
        21.30u: Paaswake, met zegening van het nieuwe vuur
                 (verzamelen vóór de abdijkerk)

9 april 2023: Eerste Paasdag
        11.00u: Hoogmis van Pasen

10 april 2023: Tweede Paasdag
          11.00u: Hoogmis in Jozefkapel