Dom Isaac, de nieuwe abt van Koningshoeven

Dom Isaac, de nieuwe abt van Koningshoeven

Dom Isaac, de nieuwe abt van Koningshoeven

17 mei 2022 - De broeders van Abdij Koningshoeven hebben op 2 april 2022 broeder Isaac Majoor tot hun abt gekozen. Hij volgt daarmee dom Bernardus Peeters op die een maand eerder werd benoemd tot Generale Abt van de Orde. Dom Isaac is de zevende abt van Koningshoeven.

Het kiezen van een nieuwe abt verloopt volgens een vaste procedure (met stembriefjes) die zeer nauw is omschreven. Enkel de grootgeprofesten van de gemeenschap en de oversten van de dochterhuizen zijn stemgerechtigd.

De abtverkiezing op Koningshoeven werd georganiseerd door dom Bernard-Marie. Als overste van ons moederhuis, Mont des Cats in Frankrijk, is hij onze Pater Immediatus en daarmee ook verantwoordelijk voor Abdij Koningshoeven. Na het tellen van de stemmen werd duidelijk dat broeder Isaac Majoor tot de nieuwe abt was verkozen. Zijn installatie vond direct daarna plaats in aanwezigheid van alle leden van de gemeenschap van Koningshoeven. Terwijl de kerkklokken luidden kreeg dom Isaac zijn borstkruis omgehangen en werden hem de sleutels van de abdij én zijn abtszegel met wapen overhandigd. Een belangrijk onderdeel van de installatie volgde daarna: alle geprofeste monniken beloofden de nieuwe abt persoonlijk gehoorzaamheid op grond van de Regel van Benedictus en wisselden de vredeskus uit.

 

Nieuwe functies Vóór zijn verkiezing tot abt was dom Isaac prior van Koningshoeven.

Omdat die functie nu vacant was gekomen, wees hij enkele dagen na zijn installatie een nieuwe prior aan: broeder Wigbert Verschuren. Hij was tot dat moment subprior. Deze functie wordt nu vervuld door broeder Bruno Mati.

Op 7 mei 2022 ontving dom Isaac de abtszegening van de Bossche bisschop mgr. G. de Korte. In de volgende abdijnieuwsbrief besteden we aandacht aan de inzegening. Het Brabants Dagblad wijdde er op 8 mei jl. al een kort artikel aan. Dat leest u hier.

 

Op de foto: Dom Isaac nadat hij op 2 april 2022 door de broeders van Koningshoeven tot abt werd gekozen.