Gebed voor de Vrede

Gebed voor de Vrede

Gebed voor de Vrede

20 oktober 2022 - Sinds ruim een jaar bidden wij elke dag voor vrede. Want de wereld om ons heen wordt nog altijd geteisterd door oorlog en onverteerbaar menselijk leed. Bidt u ons Gebed voor de Vrede mee?

De ontwikkelingen in de wereld bezorgen ons in hoge mate. Wij zien in onze nabijheid en veraf dingen gebeuren die niet meer zijn te verklaren, niet meer zijn te verantwoorden, kortom niet meer menselijk zijn. Daartoe hebben wij een gebed gemaakt, dat wij aan het slot van onze dagelijkse Vespersviering om 18.30u samen met onze gemeenschap bidden. Wij geloven in de kracht van het gebed. Die kracht kunt u versterken door met ons mee te bidden, zodat meer en meer mensen bewust worden van zoveel onrecht, kwaad en pijn, en ons beroep op God's barmhartige liefde voor mens en wereld dringender wordt.

Eeuwige God,
door uw krachtig woord hebt u de schepping in het leven geroepen en
aan ons mensen toevertrouwd om haar te vormen en te bewaren.
We vragen U:
zie met mededogen
naar onze wereld, die wordt opgeschud door oorlog en geweld,
naar de vele mensen die hun huizen moeten ontvluchten;
zie om naar alle slachtoffers van terreur en geweld, van machtswellust en arrogantie, van milieu-uitbuiting en natuurrampen.
zie ons verlangen naar verlossing en vrede.
Wij denken met name aan de mensen en leiders
in die landen waarvan de ontwikkeling en
het optreden ons zorgen baren en
die voor bijzondere uitdagingen staan.
Laat ons niet alleen als we de gevolgen van menselijk handelen niet kunnen dragen.
Spreek uw woord van vergeving waar we zelf schuldig worden.
Maak ons tot een instrument van uw vrede en
stel ons in staat om in ons dagelijks leven concrete stappen
van solidariteit te zetten in gebed en actie.
Wij vragen dit door Jezus Christus, onze Redder en Heer.
Amen.