Gerechtigheid en vrede, zij kussen elkaar’

Gerechtigheid en vrede, zij kussen elkaar’

Gerechtigheid en vrede, zij kussen elkaar’

17 mei 2022 - Dom Isaac ontving bij zijn verkiezing tot nieuwe abt van Koningshoeven ook zijn abtszegel, voorzien van de woorden ‘gerechtigheid en vrede’. Hij legt graag uit waar deze voor hem voor staan.

Dom Isaac: “‘Gerechtigheid en vrede’ is mijn wapenspreuk, gekoppeld aan de woorden ‘zij kussen elkaar’. Want deze twee onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarbij ook de volgorde van belang is: er kan geen vrede zijn als er geen gerechtigheid aan vooraf gaat. De spreuk heeft een eeuwigheidswaarde, maar is nu actueler dan ooit als we kijken naar de situatie in Oekraïne.”

“Het beeld dat bij de spreuk hoort, bestaat uit twee schapen onder een boom. Het onderstreept enerzijds de vredigheid en anderzijds het herderschap van de abt. Verder symboliseert de boom de noodzaak tot verduurzaming van de wereld. Het is geen overbodige luxe om daar vaker bij stil te staan, want we zijn ons er te weinig van bewust dat we in deze schepping mógen leven. Al voordat ik abt werd, stimuleerde ik eenieder: werk mee aan een wereld die schoner wordt dan je hem in handen hebt gekregen. Die boodschap heb ik altijd voor ogen gehad, anders zou ons gebed ook niet geloofwaardig zijn.”

“In mijn functie van abt leg ik het accent op het monastieke leven, contemplatief en binnen de muren van het klooster. We stellen onszelf vragen als ‘Hoe kunnen wij als monniken meer smaak krijgen voor ons gebedsleven?’ en ‘Hoe dragen we verantwoordelijkheid voor elkaar zonder dat het uitdrukkelijk wordt gevraagd?’ We beseffen dat die vragen zich vandaag de dag niet per se beperken tot de kloostergemeenschap. De muren zijn diffuser geworden, we voelen ons betrokken bij de samenleving en willen ook daar van betekenis zijn. Op onze eigen manier en zonder daarbij onze identiteit te verloochenen. We streven naar een basishouding waarin ‘Kan ik je helpen?’ leidend is, ook als er niet om hulp wordt gevraagd. Wij gaven daar onder meer invulling aan door ons huis open te stellen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Daarnaast laten we af en toe ook een duidelijke tegenstem horen als de gerechtigheid geweld wordt aangedaan. Want de kwetsbare is meestal het slachtoffer.”

Het Brabants Dagblad publiceerde op 5 april 2022 een interview met dom Isaac over zijn visie op het kloosterleven en zijn functie als vader abt.

 

Op de foto: Dom Isaac nadat hij op 2 april 2022 tot nieuwe abt van Koningshoeven werd gekozen.
De abtszegel van dom Isaac met de spreuk ‘gerechtigheid en vrede’.