‘Het is stil, maar het werk gaat door’

‘Het is stil, maar het werk gaat door’

‘Het is stil, maar het werk gaat door’

21 januari 2021 - Het is stil op en rond Koningshoeven. Hoewel ‘stilte’ een basiswaarde van de trappisten is, wordt de huidige rust niet ingegeven door geloof of zingeving, maar door corona. Op dit moment zijn er gelukkig geen zieken of besmettingen in de gemeenschap zelf. Maar de gevolgen van de crisis zijn op en rond de abdij wel voelbaar.

“Het Proeflokaal was al dicht, en we hebben ook de deuren van onze Kloosterwinkel opnieuw moeten sluiten”, vertelt abt Bernardus. “Daarnaast besloten we de zondagse kerkdiensten niet meer openbaar te houden omdat we zagen dat het aantal besmettingen in het land enorm steeg. Ook hebben we afgezien van de heropening van ons gastenhuis begin januari.” Door dit alles beleefden de broeders een stille Kerst. Waar ze de Kerstnacht normaal gesproken vieren met zo’n 350 bezoekers beperkte de viering zich nu tot de leden van de gemeenschap. “Dat zorgde voor een intieme, intense Kerstnachtviering. In onze gebeden bidden we vaak voor ‘onze kerkgangers die wij missen’. In deze stille tijd beseffen we eens te meer dat wij als monnikengemeenschap deel uitmaken van een groter geheel. Dat onze gasten en kerkgangers daar het zichtbare teken van zijn. Het is dus vreemd dat wij hen al bijna een jaar moeten missen.”

Het werk gaat door
De abdij is niet volledig tot stilstand gekomen. Het leven van bidden en werken gaat gewoon door. “Onze bakkerij en chocolaterie merken wel dat het aantal bestellingen is verminderd, al steeg de online verkoop van chocoladeproducten in de weken voor de feestdagen stevig.” Ook in de kaasmakerij gaat het gelukkig goed. “Daar hebben we wat personeelswisselingen doorgevoerd: onze voormalige bakkers Theo en Amadeus werken nu in de kaasmakerij. Hun plekje in de bakkerij is overgenomen door de broeders Bruno en Paulus.” En ook de medewerkers van de brouwerij werken nog stug door om deze door de crisis heen te helpen, zo goed en zo kwaad als dat kan.

Abt Bernardus: “We zijn ons goed bewust van de moeilijke tijd die mensen doormaken. We verloren in het afgelopen jaar zelf twee broeders aan het virus. We delen dus in het verdriet dat velen in de wereld ondervinden. Mensen weten ons gelukkig te vinden om voor hen te bidden, om een kaarsje voor hen op te steken of gewoon om hun verhaal kwijt te kunnen. Laten we nog even volhouden in de hoop op betere tijden.”

Foto: Tijdens de Kerstnachtmis bleef de kerk leeg.