Indrukwekkende herdenking tijdens 'Namen en Nummers'

Indrukwekkende herdenking tijdens 'Namen en Nummers'

Indrukwekkende herdenking tijdens 'Namen en Nummers'

24 september 2021 - Abt Bernardus nam op vrijdagmiddag 3 september 2021 deel aan het project Namen en Nummers om Joodse medeburgers te herdenken die in de oorlog zijn weggevoerd. De herdenking vond plaats in het Tilburgse Spoorpark. Ook de bij de trappisten ingetreden Joodse medebroeders Ignatius, Nivardus en Linus Löb werden hier op indrukwekkende wijze herdacht.

De broers Löb en twee van hun zussen (trappistennonnen) werden in 1942 door de Duitsers opgepakt. Aanleiding was het protest van de aartsbisschop tegen de deportatie van Joden; in alle kerken was een verklaring voorgelezen en dat leidde tot de jacht op Joodse katholieken. De Löbs zijn niet lang daarna omgekomen in Auschwitz. Tijdens Namen en Nummers Tilburg werd voor hen en alle andere Joodse Tilburgers een tijdelijk monument gemaakt in het Spoorpark, met medewerking van iedereen die wilde meedoen.

‘Melden op het station’

Abt Bernardus: “Alle deelnemers was gevraagd om van tevoren naambordjes te maken van weggevoerde Joden. Met die bordjes moest je je melden aan een tafeltje in het Spoorpark. Daar kreeg je een kopie van de officiële brief uit de oorlog waarin stond dat de slachtoffers zich moesten melden op het station van Tilburg. Ook werd gevraagd je telefoon in te leveren, als een symbool van alles wat deze mensen hebben moeten achterlaten.”

Het herdenkingsritueel werd daarna alleen nog maar indrukwekkender: elke deelnemer ontving een bundel dekens of een koffer om vervolgens op weg te worden gestuurd, “over de rails die in het Spoorwegpark liggen”, vertelt vader abt. “Op de rails lagen de namen van diverse concentratiekampen, ertussen lagen kopieën van briefjes die slachtoffers uit de trein hadden weten te gooien. Langs de rails stonden leden van het bekende kamerkoor Ad Parnassum. Geen onbekenden van ons: de leden treden elk jaar in november in de abdij op. In het Spoorpark zongen zij alle 140 namen van de Tilburgse Joden die weggevoerd zijn. Heel bijzonder en aangrijpend, mede omdat het gewone leven in het stadspark gewoon doorging.” De herdenking eindigde met het neerleggen van de naambordjes op een grote plattegrond van Tilburg, zodat zichtbaar werd uit welke wijken alle slachtoffers kwamen. “Sommigen deden dat in stilte, anderen zeiden een klein woordje. Daarna was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. De middag heeft veel indruk op mij gemaakt. Het was fijn om te zien dat de gedachtenis aan onze medebroeders en zusters Löb in de stad niet vergeten wordt, net zoals het verhaal van alle andere slachtoffers.”

Op de foto’s: de namen van de Tilburgse oorlogsslachtoffers tijdens de herdenking in het Spoorpark.