Koningshoeven verwelkomt Dom Eamon Fitzgerald

Koningshoeven verwelkomt Dom Eamon Fitzgerald

Koningshoeven verwelkomt Dom Eamon Fitzgerald

11 maart 2020 - Vader Generaal Dom Eamon Fitzgerald, de generale abt van de Orde van Cisterciënzers, bracht van 26 tot en met 29 februari 2020 een bezoek aan Koningshoeven. Het was de tweede keer dat de broeders Dom Eamon welkom konden heten. Zijn eerste bezoek was in 2010.

Dom Eamon is sinds 8 september 2008 in functie als generale abt. Hij bewaart, volgens de Constituties van de Orde, de band van eenheid tussen alle autonome kloosters die verspreid over de wereld liggen. Hij is ook de contactpersoon tussen Rome en de Orde en handelt altijd in naam van het Generaal Kapittel dat in de Orde het hoogste gezag is. In september 2020 zal hij vanwege zijn leeftijd zijn functie neerleggen. Dat belette hem niet om nog één keer naar Koningshoeven te reizen. Zijn bezoek maakte deel uit van een trip die hij van half februari tot begin maart maakte langs alle Cisterciënzer kloosters in Nederland en België.

Informeel samenzijn
Op donderdag 27 februari hadden de broeders van Koningshoeven ’s ochtends een informeel samenzijn met vader generaal. Hij vertelde hen uitgebreid over zijn laatste reizen en over de indrukken die hij opdeed in de Lage Landen tot dan toe. ’s Middags konden de broeders individueel met hem spreken. Een dag later gaf Dom Eamon een inhoudelijke conferentie aan de broeders. Daarin behandelde hij de toespraak van 2 februari die Paus Franciscus had uitgesproken tot de religieuzen.

Schiermonnikoog
Op zaterdag 29 februari nam Dom Eamon afscheid van Koningshoeven om met de trein naar Schiermonnikoog te vertrekken. Daar wonen sinds kort de Cisterziënzer broeders van de voormalige abdij in Diepenveen. De broeders van Schiermonnikoog kwamen de generaal tegemoet om hem met de boot naar hun nieuwe onderkomen op het eiland te brengen.

Foto: Dom Eamon Fitzgerald verbleef in februari enkele dagen op Koningshoeven.