Leraren uit de Bijbel: twee boekpresentaties

Leraren uit de Bijbel: twee boekpresentaties

Leraren uit de Bijbel: twee boekpresentaties

21 november 2017 - Op vrijdagmiddag 8 december 2017 worden op Abdij Koningshoeven twee boeken gepresenteerd: ‘Ontmoetingen met leraren: van Jesaja tot Willebrands’ en ‘Multiple Teachers in Biblical Texts’. In de boeken maken lezers kennis met diverse vormen van leraarschap dat het christendom biedt.

Beide boeken zijn geschreven in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Initatie en mystagogie in de christelijke traditie’ van de Tilburg School of Catholic Theology. 

Leraarschap in diverse vormen

In ‘Ontmoetingen met leraren: van Jesaja tot Willebrands’ maken lezers kennis met de docerende karakteristieken van onder anderen Jesaja, Socrates en Jezus maar ook van kardinaal Willebrands. Verder gaat het boek in op de rol van geestelijk verzorgers als leraar en zelfs de docerende capaciteiten van de videogame Bioshock komen voorbij. De internationale, wetenschappelijke bundel ‘Multiple Teachers in Biblical Texts’ toont aan dat leraarschap zich op verschillende manieren manifesteert. Dat wordt in dit boek bewezen met teksten uit de Tora, de profetische en chokmatische literatuur, de Psalmen, de evangeliën en de Paulijnse brieven.

 

Sprekers

Diverse gastsprekers geven acte de présence op de boekenpresentatie op 8 december. Onder hen prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis, die Augustinus’ visie bespreekt op de goede overdracht van kennis en vaardigheden. Ook Abt Bernardus van Koningshoeven spreekt deze middag. Hij gaat in op het leraar-zijn bij Benedictus.

 

Presentaties bijwonen

U kunt de boekpresentaties gratis bijwonen op Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, Eindhovenseweg 3, 5056 RP Berkel-Enschot. Aanmelding is verplicht via https://tiu.nu/leraarschap. Beide boeken zijn na afloop van deze middag te koop.

 

Programma

  • 14:30 uur            Inloop met koffie en thee.
  • 15:00 uur            Opening door prof. dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Vroegchristelijke Letterkunde.
  • 15:10 uur            Abt Bernardus Peeters, Koningshoeven: ‘De tweevoudige wijze van leraar zijn bij Benedictus’.
  • 15:30 uur            Prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis: ‘Confronterend én innemend leraarschap: Augustinus’ visie op de goede overdracht van kennis en vaardigheden’
  • 15:50 uur            Dr. Natascha Kienstra, universitair docent Vakdidactiek: ‘Perspectieven op doceren’
  • 16:10 uur            Muzikaal intermezzo.
  • 16:20 uur            Drs. Titus G.W. Frankemölle, rector Kwadrant Scholengroep, voorzitter Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en vicevoorzitter Europees Comité voor het Katholiek Onderwijs (CEEC):  ‘Leraarschap onder het perspectief van de maakbaarheid’.
  • 16:40 uur            Aanbieding eerste exemplaren door prof. dr. Archibald van Wieringen, hoogleraar Oude Testament, aan drs. Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs, en prof. dr. Wim Beuken, emeritus-hoogleraar Oude Testament, Katholieke Universiteit Leuven.
  • 16:50 uur            Receptie.
  • 17:45 uur            Mogelijkheid tot het meebidden van de Vespers in de kloosterkerk.