Livinus Gijsen, drager van de Militaire Willems-Orde én monnik

Livinus Gijsen, drager van de Militaire Willems-Orde én monnik

Livinus Gijsen, drager van de Militaire Willems-Orde én monnik

Abdij Koningshoeven ontvangt vaak vragen van mensen die meer willen weten over broeders die ooit tot onze gemeenschap behoorden. Meestal zijn het vragen in verband met stamboomonderzoek; als we zulke gegevens verstrekken, doen we dat in lijn met de privacywetgeving. Dergelijke duiken in het verleden leveren ook voor ons soms verrassende feiten op. Zo ontdekten we meer over het leven van onze medebroeder Livinus Gijsen.

Livinus Gijsen werd op 1 maart 1854 in Gouda geboren als Arnoldus A.T.H. Gijsen. Hij was de oudste in een gezin van vier kinderen. Zowel van vaders- als moederskant kwam hij uit een officierengeslacht. Als jongen wilde Arnold al priester worden. Maar na het klein seminarie wist zijn vader hem ervan te overtuigen voor een militaire loopbaan te kiezen. Arnold ging naar de officiersopleiding en werd naar Nederlands-Indië gezonden. Hier vocht hij in een van de zwartste oorlogen van Nederland, de Atjeh-oorlog. Kennelijk heeft hij zich daar onderscheiden door moed en standvastigheid want op 7 september 1880 werd hij gedecoreerd met de Militaire Willems-Orde, de hoogste en oudste koninklijke onderscheiding van Nederland.

Intrede
Het geestelijk leven bleef Arnold toch trekken. Na lange jaren in het leger trad hij op 28 oktober 1898 in als lekenbroeder in onze abdij. Hij was toen 44 jaar, wat voor die tijd een late roeping was. In het klooster nam hij de kloosternaam ‘Livinus’ aan, naar zijn vroeg gestorven vader. Hij werd er al snel assistent-ziekenbroeder. Hij moest het werk echter veelal alleen doen; Dom Willibrord Verbruggen stuurde de eerste ziekenbroeder, pater Stephanus Sluijter, er namelijk steeds op uit om te bedelen. Broeder Livinus overleed op 12 december 1903, vlak vóór zijn grote professie.

Schrijfster, burgemeester en huisarts
Hoewel er verder niet veel meer over broeder Livinus bekend is, weten we wel het een en ander over zijn familie. Zijn zus Egidia Gijsen werd eind negentiende, begin twintigste eeuw onder de naam Marie Gijsen een bekende Brabantse schrijfster. Ze schreef romans over het Brabantse platteland; het dorp Berlicum (waar ze met haar moeder naartoe verhuisde toen vader Gijsen overleed) bood haar volop inspiratie. Broeder Livinus’ jongere broer Antoon diende vijf jaar als officier in het Nederlands-Indisch leger en was daarna burgemeester van achtereenvolgens Batenburg, Boxtel en Schiedam. Livinus’ jongste broer, Aloysius Gijsen, koos voor een carrière in de geneeskunde en werd huisarts in Nijmegen.

Eeuw oude foto
Van broeder Livinus is één foto bewaard gebleven, tevens één van de oudste foto’s van de abdij. Broeder Livinus staat helemaal links en poseert hierop samen met twee andere broeders in de tuin. Op de achtergrond is de pas gebouwde abdij van Koningshoeven zichtbaar. De foto moet dateren van 1902, zes jaar na voltooiing van het complex. De ziekenafdeling was in die dagen trouwens aan de voorzijde, op de eerste etage aan de rechterkant van de hoofdingang.