Misintentie opgeven? Broeder Max helpt u verder.

Misintentie opgeven? Broeder Max helpt u verder.

Misintentie opgeven? Broeder Max helpt u verder.

12 januari 2018 - Wilt u een misintentie opgeven? Dan kunt u sinds 1 januari 2018 terecht bij broeder Max van de Wiel. Broeder Max heeft deze taak overgenomen van broeder Christian Pirenne, die de intenties vijftien jaar lang met grote toewijding regelde. Vanwege zijn hoge leeftijd gaf hij het stokje onlangs over.

Foto: Broeder Max regelt voortaan de misintenties.

U kunt uw misintentie opgeven door deze kort en bondig te omschrijven en de datum te vermelden wanneer de H. Mis gelezen moet worden. U kunt uw misintentie – graag ruim van tevoren – naar broeder Max sturen:

  • Per e-mail: broedermax@koningshoeven.nl
  • Per post: Abdij Koningshoeven t.a.v. Br. Max van de Wiel, Eindhovenseweg 3, 5056 RP Berkel-Enschot.

Een misintentie op zondag kost €12,50, op een doordeweekse dag €10. U wordt vriendelijk verzocht om het bedrag over te maken op NL92 INGB0001072251 ovv ‘misintentie’ + datum. U kunt ook betalen in de Kloosterwinkel. Het is niet mogelijk om per bank intenties op te geven.

 

‘Betalen’ vindt oorsprong in liturgie

Het geld van de misintenties dragen de broeders van de abdij af aan de gemeenschap. Het gebruik van het betalen voor misintenties vindt zijn oorsprong in de liturgie zelf. Bij het gereed maken van de offerande in de eucharistieviering brachten de gelovigen hun gaven naar voren, aanvankelijk in natura en later in geld. Deze offergaven waren een teken van persoonlijk deelnemen aan de eucharistieviering en van het delen in de zelfgave van Christus. De opbrengsten van de misintenties gingen naar het werk van de kerk, de zorg voor de behoeftigen en het levensonderhoud van de priester.

Eén intentie per eucharistieviering

Anno 2018 bestaat het gebruik van misintenties nog steeds, inclusief officiële regels. Goed om te weten: in de eucharistieviering van Abdij Koningshoeven kan voor slechts één intentie de eucharistie worden gevierd. Zijn er meer intenties voor de opgegeven dag? Dan worden deze intenties wel afgelezen, maar op een andere dag meegenomen als intentie in de eucharistieviering.

Wilt u in de toekomst, na uw overlijden, een H. Mis laten vieren voor uw intentie, bijvoorbeeld op uw sterfdag of op een andere belangrijke datum? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw wens aan de abdij kenbaar te maken.

Broeder Max helpt u verder

Heeft u vragen? Dan kunt u bij broeder Max terecht. U kunt hem een e-mail sturen of persoonlijk aanspreken: hij is tevens de koster van de abdij en rond diensten in de abdijkerk altijd aanwezig.