Mmmm…. Stamppot!

Mmmm…. Stamppot!

Mmmm…. Stamppot!

6 februari 2023 - Abt Isaac heeft op 28 december 2022 een fijne Koningshoeven-traditie in ere gehouden: hij nodigde alle medewerkers van de abdij en hun partners uit voor een heerlijk stamppottenbuffet, als dank voor hun werk en inspanningen in het afgelopen jaar.

Medewerkers van Abdij Koningshoeven verdienen het om af en toe in het zonnetje te worden gezet. Daar tijd voor vrij maken, vindt Vader abt belangrijk, hoe druk de decembermaand ook is. De avond begon met een gezamenlijke Vespersviering in de abdijkerk. Aansluitend vertrok het gezelschap naar het gastenhuis voor een drankje en een woordje van Vader abt. Hij blikte terug op het afgelopen jaar en keek vooruit, naar 2023. Ook het kerstpakket ontbrak niet. Dit was geen tastbaar cadeautje, maar een bedrag van 50 euro per medewerker die de abdij ten goede laat komen aan Het Vierde Geschenk, een Tilburgse stichting die kinderen helpt die onder de armoedegrens leven. Deze stichting zorgt bijvoorbeeld voor leermiddelen die de ouders zelf niet kunnen betalen. Daarmee voorkomt de stichting (dreigende) leerachterstanden.

Griesmeelpudding met kersensaus
De medewerkers van de abdij en de broeders aten op deze avond samen. Ze kregen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld, samengesteld door het Proeflokaal: twee soorten stamppot en een nagerecht van griesmeelpudding met kersensaus. Tijdens de avond werd ook nog een videopresentatie getoond, gemaakt met verzamelde foto’s over 2022. Verder brachten de monniken een stemmig lied ten gehore onder leiding van koordirigent Peter van Aerts.

Op de foto: Medewerkers van Abdij Koningshoeven luisteren naar Abt Isaac die hen tijdens de bedankavond-met-stamppottenbuffet toesprak.