‘Nalatenschap van broeder Christian Pirenne maakt ons stil’

‘Nalatenschap van broeder Christian Pirenne maakt ons stil’

‘Nalatenschap van broeder Christian Pirenne maakt ons stil’

20 mei 2019 - Het overlijden van broeder Christian Pirenne op 6 maart jl. heeft veel mensen bezig gehouden. Weken na zijn begrafenis ontving de kloostergemeenschap van Koningshoeven nog getuigenissen van mensen over de bijzondere betekenis die broeder Christian voor hen had. “We worden er stil van”, zegt abt Bernardus.

Broeder Christian was een zeer geliefd en bekend persoon in en buiten de abdij, mede door zijn veertigjarige parochiepriesterschap in onder meer Goirle. “Zijn overlijden maakte vele los bij mensen”, weet vader abt. “Ze kwamen dan ook in groten getale afscheid van hem nemen. Ook erna lieten velen ons weten wat Christian voor hen heeft betekend. Het heeft ons als broeders stil gemaakt hoe één van ons, zonder het klooster te verlaten, zoveel goeds heeft gedaan voor mensen, slechts met een kaartje of een brief.”

Geen bloemen maar financiële steun
Conform de wens van broeder Christian is er bij de uitvaart geen geld gespendeerd aan bloemen, maar is mensen gevraagd een financiële bijdrage te geven voor de broeders in Oeganda. Die wens leverde via de collecte en via de bank maar liefst € 3.857,- op. Abt Bernardus: “Een geweldig bedrag waaruit de waardering en liefde blijkt van zovelen die zich betrokken voelden bij broeder Christian.” De broeders willen alle mensen danken voor hun medeleven en gebed. Op de website van de abdij zijn alle toespraken rond het overlijden van broeder Christian te vinden.

Op de foto: wijlen broeder Christian met Commissaris van de Koning, Wim van de Donk.