Nieuws uit de gemeenschap

Nieuws uit de gemeenschap

Nieuws uit de gemeenschap

Koningshoeven kan uitzien naar twee broeders die binnenkort formeel toetreden tot de kloostergemeenschap: broeder Bruno Matti uit Oeganda en broeder Amadeus Prihantoro uit Indonesië.

Broeder Bruno (1986) is afkomstig van het Oegandese zusterklooster van Koningshoeven, Victoria. Hij draait al een tijdje mee in de gemeenschap in Berkel-Enschot. Hier legde hij op 8 december 2019 ook zijn tijdelijke geloften af. Na gebed en overweging koos hij ervoor om voorgoed op  Koningshoeven te blijven. Broeder Bruno zal in de loop van 2020 zijn plechtige geloften afleggen.

Uitzondering op de regel
Ook broeder Amadeus (1967), die sinds 2017 op Koningshoeven is, blijft op eigen verzoek hier. Op 26 januari 2020 wordt hij definitief lid van de gemeenschap. Bijzonder, omdat hij oorspronkelijk is ingetreden bij de broeders in Rawaseneng, Indonesië. “Normaal kan een broeder in onze Orde niet van gemeenschap veranderen, tenzij om een ernstige reden”, legt abt Bernardus uit. “Daarvan was hier geen sprake. Toch hebben we de wens van Amadeus met elkaar en de abt van Rawaseneng besproken.” De Koningshoeven-gemeenschap reageerde positief. Op 26 januari wordt zijn kloosterlidmaatschap bekrachtigd in een liturgische viering. “Broeder Amadeus is eindverantwoordelijk voor onze bakkerij en dat blijft hij. Wij zijn blij met zijn aanwezigheid in ons midden.”

Foto: Broeder Amadeus (met habijt) werkt samen met broeder Theo in de bakkerij.