Opleving coronavirus

Opleving coronavirus

Opleving coronavirus

6 november 2021 - De opleving van het coronavirus doet ook kerken verplichten tot (her)invoering van beperkende maatregelen.

In heel Nederland stijgt weer het aantal besmettingen van het COVID-19.

Om de besmettingskans te verkleinen worden opnieuw weer maatregelen ingevoerd.

Zo ook voor de vieringen van de H. Mis op zondag in onze abdijkerk.

Met ingang van heden zijn de nieuwe maatregelen:

  • mondkapjes zijn weer verplicht bij het binnen- en uitgaan van de kerk;
  • de 1,5 meter afstand wordt in acht genomen en
  • het ter communie gaan gaat weer onder begeleiding.