Opleving coronavirus

Opleving coronavirus

Opleving coronavirus

De opleving van het coronavirus doet ook kerken verplichten tot (her)invoering van beperkende maatregelen.

In heel Nederland stijgt weer het aantal besmettingen van het COVID-19.

Om de besmettingskans te verkleinen worden opnieuw weer maatregelen ingevoerd.

Zo ook voor de vieringen van de H. Mis op zondag in onze abdijkerk.

Met ingang van heden zijn de nieuwe maatregelen:

  • mondkapjes zijn weer verplicht bij het binnen- en uitgaan van de kerk;
  • de 1,5 meter afstand wordt in acht genomen en
  • het ter communie gaan gaat weer onder begeleiding.