Overlijden br. Christian

Overlijden br. Christian

Overlijden br. Christian

6 maart 2019 - “Wie wandelt in oprechtheid, hem doe Ik Gods heil zien.” 
(Psalm 50) 

Op woensdag 6 maart 2019 is overleden in Abdij Koningshoeven, voorzien van het Sacrament van de zieken, onze geliefde medebroeder, oom en neef

BROEDER CHRISTIAN PIRENNE
(Albertus Josephus Maria)
Ereburger van de gemeente Goirle


Hij werd geboren te Tilburg op 16 augustus 1931. Na een meer dan 40 jaar verdienstelijk leven als priester van het bisdom ’s-Hertogenbosch in parochies te Nijmegen, Veghel en Goirle trad hij op 26 oktober 1996 in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in. Hij legde op 31 augustus 2002 zijn eeuwige geloften af.

De uitvaart zal plaatsvinden in Abdij Koningshoeven op zaterdag 9 maart 2019 om 11.00 uur. Aansluitend is de begrafenis op het kloosterkerkhof. Wij nodigen u hiervoor uit.

Op vrijdag 8 maart 2019 van 16.00-17.30u is in de abdijkerk gelegenheid tot afscheid nemen. Br. Christian wenste i.p.v.  bloemen liever een donatie voor ons moeder- en kindproject in Oeganda. Tijdens de uitvaart geen mogelijkheid tot concelebratie.

Wij bevelen onze overleden medebroeder in uw gebeden aan.

Familie Pirenne                                               Abt en monniken
Familie Lindner                                               Abdij O.L.V. van Koningshoeven