Overlijden br. Ignatius

Overlijden br. Ignatius

Overlijden br. Ignatius

19 november 2020 - Op donderdag 19 november 2020 is br. Ignatius overleden.

Dáár te zijn – in het huis van de Heer.
Al de dagen mijns levens.
(Psalm 27,4)

 


Op donderdag 19 november 2020 is overleden in het verzorgingshuis Notre Dame te Tilburg, na een liefdevolle verzorging en voorzien van het Sacrament van de zieken, onze geliefde medebroeder, zwager en oom, 


Broeder Ignatius Ravier

(Joannes, Marinus)

Hij werd geboren te Utrecht op 21 december 1928. Op 16 mei 1947  trad hij in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in.
Hij legde op 21 november 1952 zijn eeuwige geloften af.

Door de corona-maatregelen vinden de uitvaart en begrafenis op ons kloosterkerkhof in besloten kring plaats. 

Wij bevelen onze overleden medebroeder in uw gebeden aan.

Familie Ravier                                                    Abt en monniken
                                                                        Abdij Koningshoeven