Paasboodschap 2023

Paasboodschap 2023

Paasboodschap 2023

6 april 2023 - Pasen, het feest van de Verrezen Heer

Kent u de betekenis van Pasen? Als ik de straat zou opgaan en het mensen zou vragen, weet ik zeker dat er geen eenduidig antwoord komt. Misschien noemen mensen de Paashaas. Of associëren ze het feest vooral met chocolade eitjes. Het is al lang niet meer vanzelfsprekend dat mensen zeggen: Pasen is het feest van de Verrezen Heer.

En dat is bijzonder. Want we leven in een land waarin de Matthäus Passie van Bach op talrijke plaatsen wordt opgevoerd en meegezongen. De muziek en het verhaal over Jezus’ laatste dagen ontroeren ons. Verraad, berechting, de kruisiging, zijn begrafenis… Het komt allemaal voorbij. Toch leggen mensen niet direct de link met het hoogtepunt waar het lijden toe leidt: Jezus die voor ons sterft aan het kruis en na drie dagen weer opstaat. Jezus die laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft. En dat we in de dood met God verbonden blijven. Dát is de betekenis van Pasen. Het is een troostende gedachte. Jezus weet wat het dodenrijk is. Hij laat ons daarin niet alleen en toont met Zijn verrijzenis dat er na de dood weer leven is.

In de wereld waarin we nu leven, is het soms moeilijk troost te putten uit Zijn verrijzenis. Er is veel geweld, veel ongenoegen. Het zou ons moedeloos kunnen maken, want het duurt al zolang. Laten we het opstaan van Jezus uit de dood daarom anders zien. Bijvoorbeeld als inspiratie de vermoeidheid van ons af te gooien. De mouwen op te stropen. Aan de slag te gaan met wat er op ons pad komt en om te kijken naar de ander, zodat er geen mensen tussen wal en schip vallen. Zo werken we actief en op eigentijdse wijze mee aan de verrezen Heer.

Namens de monniken van Abdij Koningshoeven 
wens ik u een Zalig Pasen,
dom Isaac Majoor.