Paasbrief van abt Isaac: ‘God laat ons nooit alleen’

Paasbrief van abt Isaac: ‘God laat ons nooit alleen’

Paasbrief van abt Isaac: ‘God laat ons nooit alleen’

18 maart 2024 - De Goede Week en Pasen staan eraan te komen. Hierin herdenken we het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. In de aanloop ervan schreef abt Isaac een brief aan alle gelovigen. Daarin zet hij de staat van de wereld af tegen de hoop en bemoediging die ons geloof in nieuw leven ons kan bieden. Lees de brief van abt Isaac hieronder.

Dierbare Broeders en zusters,

Het is weer bijna Pasen. Laten we ons in deze tijden van onzekerheid verleiden hoop te putten uit het nieuwe leven wat komen gaat. Want niets houdt tegen dat de Heer verrijst om ons ervan te overtuigen dat de dood niet het laatste woord heeft.

Daarvan overtuigd raken, is in deze tijd lastig. Mensen overal ter wereld, zelfs in het Heilige Land, hebben te maken met dood, honger, pijn en verdriet. Met oorlog en geweld. De mensen in Oekraïne huilen om hun omgekomen dierbaren. Maar ze blijven niet klagen. Als de mannen naar het front moeten om te vechten voor een vrij Oekraïne gaan de vrouwen de kolenmijnen in om te zorgen voor brandstof en warmte. Het is bewonderenswaardig dat zij niet wegglijden in lethargie en ontmoediging. Daar is ook niemand bij gebaat. Ja, Jezus verrijst dit jaar uit de puinhopen van kapotgeschoten huizen. Dat is tragisch en eigenlijk onaanvaardbaar. Maar Hij verrijst en daar kunnen we op aanhaken. Juist nu hebben we hoop en bemoediging nodig om alles te kunnen duiden en er ook naar te handelen.

Soms vinden we de woorden niet om te delen wat ons raakt. We roepen ach en wee over de vreselijke gebeurtenissen waartegen onder meer de profeet Amos zich in zijn tijd al uitsprak. Maar vinden we dat genoeg? Sint Bernardus van Clairvaux, een van onze grote spirituele denkers, helpt ons een handje bij het vinden van een antwoord. Hij zegt: ‘Als er een oprecht gevoel is van medelijden en als we blijven strijden voor wat recht is, zijn we aardig op weg’.

Maar er is meer nodig. We moeten volgens Sint Bernardus ook ons verstand erbij houden om onszelf niet enkel door emoties te laten leiden. Volgens hem moeten we de Geest van het verstandig onderscheiden erbij halen. Die houdt rekening met verschillende omstandigheden. Daarmee voorkomen we dat ijver en onberadenheid zich op de voorgrond dringen waar compassie moet worden getoond, of vergeving moet worden geschonken. De Geest is een echte Samaritaan die daar nauwlettend op toeziet ‘wanneer hij de olie van de barmhartigheid en de wijn van de vurige ijver moet toedienen’. Laten we luisteren naar de profeet die in een van de psalmen om hetzelfde smeekt: ‘Leer mij uw goedheid’.

Kortom, Bernardus pleit ervoor om ook in moeilijke omstandigheden wijsheid te betrachten opdat we kunnen onderscheiden. Daar hoef je geen profetische geleerde voor te zijn. De vrouwen in de Oekraïense kolenmijnen werken daar uit liefde voor hun land en voor hun gezin, waarschijnlijk met de vurige hoop dat het einde van de oorlog in zicht is. En de Palestijnse moeder in Gaza houdt moedig vol om urenlang op zoek te gaan naar houtsnippers om van onkruid wat soep te trekken. Maar voor hoe lang nog…? Het zijn ongekende, dramatische omstandigheden en de nood aan God in deze wereld is gigantisch. Laten we reikhalzend uitzien naar Zijn verrijzenis die ons voorbereidt op de komst van de Geest. God laat ons nooit alleen.

Ik wens u een gezegend Pasen.
Abt Isaac

Diensten met Goede Week 2024

Abdij Koningshoeven staat eind maart / begin april in het teken van Pasen, het belangrijkste christelijke feest in het jaar. Hieronder vindt u de tijden van onze diensten in de Goede Week. Alle vieringen zijn voor publiek vrij toegankelijk.

24 maart 2024: Palmzondag
10.30u : Eucharistie met palmwijding (verzamelen vóór het gastenhuis)

28 maart 2024: Witte Donderdag
17.00u: Eucharistie ter herdenking van het Laatste Avondmaal

29 maart 2024: Goede Vrijdag
15.00u: Herdenking van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus

30 maart 2024: Stille Zaterdag
21.30u: Paaswake, met zegening van het nieuwe vuur
(verzamelen vóór de abdijkerk)

31 maart 2024: Eerste Paasdag
11.00u: Hoogmis van Pasen

01 april 2024: Tweede Paasdag
11.00u: Hoogmis in Jozefkapel