Palmpasen 2022

Palmpasen 2022

Palmpasen 2022

17 mei 2022 - Twintig leerlingen en hun onderwijzers van R.K. Basisschool De Lusthof uit Voorburg bezochten op 9 en 10 april jl. Abdij Koningshoeven. Want het kon weer: samen met de kinderen Palmpasen vieren!

Palmpasen – ook wel Palmzondag genoemd – is de laatste zondag vóór Pasen en de eerste dag van de Goede Week. Om de viering van Palmzondag extra luister bij te zetten, stonden de activiteiten van de Voorburgse leerlingen, direct na hun aankomst op zaterdag, in het teken van het maken van vrolijk versierde Palmpasen-stokken. De viering van Palmzondag zelf begon vóór het Gastenhuis, waar zowel kerkgangers als leerlingen zich rondom enkele manden met palmtakjes hadden opgesteld. Nadat dom Isaac de palmtakjes had gezegend, deelden de broeders deze uit aan alle aanwezigen. Vervolgens trok het complete gezelschap onder het gezang van de monniken in processie door de abdijgebouwen, de kinderen met hun Palmpasen-stokken in de hand. Ze liepen hierbij de geur van wierook achterna om te eindigen in de abdijkerk. Daar plaatsten de kinderen hun stokken in speciale houders die voor het altaar stonden. De feestelijke gebeurtenis deed na twee jaar weer vertrouwd aan en maakte weer vertrouwd veel indruk op de kinderen, de kerkgangers en de broeders.

 

Op de foto: De kinderen met hun vrolijk versierde Palmpasen-stokken in de abdijkerk.