Priesterwijding broeder Christiaan Keller  in de Abdij van Westvleteren (B.)

Priesterwijding broeder Christiaan Keller in de Abdij van Westvleteren (B.)

Priesterwijding broeder Christiaan Keller  in de Abdij van Westvleteren (B.)

11 maart 2020 - Hij legde zijn grote professie af op Koningshoeven, maar werd op 22 februari 2020 tot priester gewijd in de Belgische Abdij van Westvleteren: broeder Christiaan Keller. Vader abt en broeder Wigbert van Koningshoeven waren erbij.

“Broeder Christiaan was van 2004 tot 2010 monnik van onze gemeenschap in Koningshoeven”, legt vader abt uit. “Hij kwam van de Duitse Abdij Mariawald waar de vorming tot monnik niet meer mogelijk was. Hij legde bij ons zijn grote professie af en besloot in 2010 zijn monastieke leven voort te zetten in de gemeenschap van Westvleteren.”

Mooie viering
De bisschop van Brugge, Mgr. Lode Aerts, wijdde broeder Christiaan op 22 februari tot priester tijdens een mooie en hartelijke viering. Aan het einde ervan hield broeder Christiaan nog een slotwoordje. Daarin bedankte hij vader abt en broeder Wigbert uitdrukkelijk voor hun aanwezigheid en voor alles wat hij op Koningshoeven geleerd en gekregen had.

Na de drukbezochte viering vond er een receptie plaats in de prachtige, nieuwe bottelarij van Westvleteren waar het wereldberoemde bier ‘in de fles gaat’. Dit samenzijn werd gevolgd door een diner in het Gastenhuis voor genodigden en de gemeenschap. Vader abt en broeder Wigbert kijken met plezier op de dag terug. “Het was meer dan de moeite waard om de lange autorit naar Westvleteren te maken.”

Foto: Mgr. Lode Aerts, de bisschop van Brugge (links), wijde broeder Christiaan Keller tot priester.