Schop in de grond voor eerste zuiverende kas in Nederland

Schop in de grond voor eerste zuiverende kas in Nederland

Schop in de grond voor eerste zuiverende kas in Nederland

27 februari 2018 - Vrijdag 26 januari heeft Abt Dom Bernardus officieel het startsein gegeven voor de bouw van de eerste Biomakerij van Nederland op het terrein van de brouwerij van Abdij OLV Koningshoeven in Berkel-Enschot. Onder toeziend oog van de betrokken partijen: Waterschap De Dommel, M.J. Oomen riool- en betontechniek B.V. (aannemer), Biopolus (bedenker Biomakerij), gemeente Tilburg, Commissaris van de Koning, Dhr v.d. Donk en diversen genodigden, zette Abt Dom Bernardus de eerste schop in de grond. De Biomakerij zal het afvalwater van de trappistenabdij via een kas met micro-organismen en siergewassen biologisch zuiveren. Daarna kan dit water weer in het productieproces van de abdij gebruikt worden.

Circulair maken waterkringloop

De abdij Koningshoeven had al lange tijd de wens om de kringloop van de waterhuishouding sluitend te maken. “Dit komt voort uit een innerlijke overtuiging”, geeft broeder Isaac aan. Nu is het dan zover dat de bouw echt van start gaat. De Biomakerij biedt zoveel voordelen. Naast de circulariteit heeft deze vorm van zuiveren minder energie en ruimte (m2) nodig in vergelijking met andere waterzuiveringen. Bovendien heeft de Biomakerij de potentie om te verworden tot nieuwe generatie zuiveringsconcepten binnen de circulaire economie. “Er gaat geen druppel water en geen gram grondstof meer het terrein af, tenzij verwerkt in een duurzaam product”, dat is de ambitie aldus Broeder Isaac.

De Biomakerij is een grote plantenkas, waarbij de wortels van planten in het afvalwater hangen. De wisselwerking tussen micro-organismen in het water en op de wortels zorgt voor de zuivering. Het afvalwater van de Abdij wordt op deze manier lokaal gezuiverd én hergebruikt. De Biomakerij bij de Abdij Koningshoeven is meteen ook een hele bijzondere. Het is een architectonisch hoogstandje. Los van de zuiverende werking biedt de ‘botanische tuin’ een plek voor ontmoetingen,  educatieve doeleinden en doorontwikkeling via innovatie. In de kas worden ook biologische visteelt en hopteelt beoogd in de toekomst. Tenslotte wordt het slib uit de kas geschikt gemaakt als compost voor de kwekerij op de abdij.

“De Biomakerij past perfect in de stappen die waterschappen zetten naar een circulair Nederland in 2050”, vertelt Peter Glas, watergraaf van Waterschap De Dommel. “Deze nieuwe manier van zuiveren is duurzaam en het oogt ook nog eens mooi. Dat biedt ook kansen voor zuiverende kassen in woonwijken”.

 

Aan de slag

Vrijdag is het startmoment voor de bouw van de Biomakerij. Het is de verwachting dat de zuivering in november dit jaar wordt opgeleverd. Dan is iedereen van harte welkom om deze 100% circulaire waterzuivering te bewonderen.

De Biomakerij is mede mogelijk gemaakt door subsidie Deltaplan Hoge Zandgronden vanuit de Provincie Noord-Brabant.

Film: over duurzame waterprojecten en samenwerkingen in Noord Brabant.

Bron: Waterschap de Dommel