Stil eerbetoon aan Dom Cyprianus van den Boogaard

Stil eerbetoon aan Dom Cyprianus van den Boogaard

Stil eerbetoon aan Dom Cyprianus van den Boogaard

De oplettende toeschouwer had het tijdens de kerstvieringen misschien gezien: de abtstaf die abt Bernardus hanteerde. Dit was niet zijn eigen herdersstaf, maar de staf van Dom Cyprianus van den Boogaard, de vierde abt van Abdij Koningshoeven. “Het was een stil eerbetoon aan het feit dat Dom Cypriaan vijftig jaar geleden tot abt van onze gemeenschap werd gekozen”, aldus vader abt.

Cyprianus van den Boogaard (1913) trad op zijn vijftiende(!) in in de gemeenschap van Koningshoeven. Na zijn priesterwijding in 1937 werd hij al snel de econoom van het klooster. Twintig jaar later, in 1957, werd hij als overste naar Kenia gestuurd. Daar was in 1956 een trappistenklooster gesticht. Cyprianus bleef daar tot 1960. Toen keerde hij terug naar Koningshoeven waar hij zijn functie als econoom van de abdij hervatte. In 1966 werd hem gevraagd om als tijdelijk overste van de gemeenschap op te treden. In 1969 werd hij tot abt gekozen.

Blijmoedig monnik
Dom Cyprianus bleef abt van Koningshoeven tot in 1990. In dat jaar trad hij af, hij werd toen 75 jaar. In de kroniek van de abdij (die dagelijks wordt bijgehouden door de archivaris van Koningshoeven) staat over hem geschreven: “Als geboren en getogen Tilburger hield hij van het leven en van alle goede gaven Gods. Een vroom en blijmoedig monnik, waaruit zijn grootheid en zijn levenswijsheid bleek die veel respect blijven afdwingen.”

Over de abtstaf
De abtstaf van Dom Cyprianus staat bol van symboliek. Zo laat de krul van de staf aan de ene zijde de Goede Herder zien. Op de andere zijde is de profeet Jona zichtbaar, een verwijzing naar de grote Amerikaanse trappist Thomas Merton (1915-1968). Als auteur van het boek ‘Het teken van Jona’ (1953) schreef deze in zijn voorwoord: “Het teken dat Jezus beloofde aan de generatie die Hem niet begreep, was ‘het teken van Jonas de profeet’. Dat wil zeggen: het teken van zijn eigen Wederopstanding. Het leven van iedere monnik, van iedere priester, van iedere christen is getekend met het teken van Jonas, omdat we allemaal leven door de kracht van Jezus’ Opstanding. Ik voel dat mijn eigen leven heel in het bijzonder van dit grote teken is voorzien, gebrand in de wortels van mijn wezen door het doopsel, de monastieke gelofte en de priesterwijding. Want net als Jonas bleek ik te reizen naar mijn bestemming in de buik van een paradox.”

Dom Cyprianus waardeerde Merton zeer. En net zoals Merton beleefde ook Dom Cyprianus een paradox: de moeilijke en verwarrende tijden van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, de tegenstellingen tussen vernieuwing en traditie. In die paradox heeft Dom Cyprianus de gemeenschap van Koningshoeven proberen te leiden naar het voorbeeld van de Goede Herder. Wie de abtsstaf gemaakt heeft, is onbekend.

 

Foto: De beide zijden van de abtstaf van Dom Cyprianus.