Vader abt bezoekt abdij van Cîteaux

Vader abt bezoekt abdij van Cîteaux

Vader abt bezoekt abdij van Cîteaux

10 juli 2019 - Vader abt bracht van 12 tot en met 22 juni 2019 een bezoek aan de abdij van Cîteaux in Frankrijk. Daar nam hij deel aan de vergadering van de Centrale Commissie van de Trappistenorde (zie foto). Deze commissie stelt de agenda op voor het Generaal Kapittel, de trappistenconventie die in 2020 wordt gehouden.

In de Centrale Commissie zitten gekozen vertegenwoordigers van de veertien verschillende regionale vergaderingen die de Orde kent, de generale abt en zijn raadsleden. De Centrale Commissie bekijkt alle voorstellen die uit de regionale vergaderingen komen en bepaalt zo wat er op het Generaal Kapittel besproken wordt. Wanneer de Centrale Commissie bijeen is, fungeert zij tevens als uitgebreide raad van de generale abt. Dan komen er ook andere onderwerpen ter tafel die van belang zijn voor het bestuur van de Orde.

 

Carte Caritatis

Dat de vergadering in Cîteaux werd gehouden was geen willekeurige keuze. De abdij van Cîteaux werd gesticht in 1098 en is de moederabdij van alle cisterciënzer abdijen. Daarnaast werd hier 900 jaar geleden de Carta Caritatis opgesteld en goedgekeurd. Dit document (uit 1119) kwam van de hand van de toenmalige abt van Cîteaux, St. Stefanus Harding. “De Carte Caritatis regelt de onderlinge verhoudingen tussen de zelfstandige abdijen waaruit onze Orde bestaat”, legt abt Bernardus uit. “Naast de Regel van Benedictus en de constituties is dit één van de belangrijkste documenten uit de cisterciënzer traditie.”

 

Cisterciënzer ‘familie’

Er werd niet alleen vergaderd, want ook de negenhonderdste verjaardag van de Carte Caritatis werd gevierd. Dat gebeurde samen met broeders en zusters uit de verschillende takken van de cisterciënzer familie. Want waar Trappisten zich verbonden voelen met de stichting van Cîteaux in 1098, geldt dat ook voor de gewone cisterciënzers, de Spaanse Congregatie van de zusters van las Huelgas, de Franse Congregatie van de zusters Bernardinnen van Esquermes en de Belgische Congregatie van de Bernardinnen van Oudenaarde. Vader abt: “Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er wereldwijd ook groepen van leken die zich geïnspireerd weten door de spiritualiteit van de cisterciënzers. De viering van de Carta Caritatis bracht al deze groepen samen voor een dag van bezinning en onderlinge ontmoeting.”