Vader Abt bezoekt kloosters Indonesië

Vader Abt bezoekt kloosters Indonesië

Vader Abt bezoekt kloosters Indonesië

16 januari 2019 - Vader Abt Bernardus ondernam op 9 november 2018 een lange vlucht naar Indonesië om er drie weken lang de kloosters te bezoeken die aan Koningshoeven zijn verbonden. Het was een intensieve reis met een vol programma.

Rawaseneng, midden-Java

Als eerste bezocht hij de trappistengemeenschap in Rawaseneng (zie foto). Dit klooster is in 1956 door de broeders van Koningshoeven gesticht. “Ik heb als abt van Koningshoeven nog steeds een toezichthoudende rol”, vertelt hij. “Ik moet de broeders officieel één keer per twee jaar bezoeken.”

De gemeenschap van Rawaseneng telt momenteel 35 monniken met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar. “Het is een bruisende en vitale gemeenschap die zichzelf goed staande weet te houden in het grootste moslimland ter wereld”, beschrijft vader Abt. De Indonesische broeders voorzien in hun levensonderhoud met een melkveebedrijf, een yoghurtfabriek, een bakkerij en een gastenhuis. Na zestig jaar zijn ze nu bezig met een grootscheepse renovatie van de abdijgebouwen. De renovatie wordt geleid door de energieke abt van Rawaseneng die met veel oog voor eenvoud en schoonheid de gebouwen weet aan te passen voor de toekomst.

Gedono, midden-Java

Vader Abt bezocht ook de trappistinnen in Gedono op midden-Java. Hier verzorgde hij enkele conferenties. De gemeenschap is zo’n 25 jaar geleden gesticht vanuit Italië en bestaat uit 45 zusters. “Het klooster is gebouwd in een prachtige Indonesische stijl en ligt aan de voet van een imposante berg”, vertelt hij. “De zusters staan hier op het punt een nieuwe abdis te kiezen, een bijzondere gebeurtenis waarbij ze belangrijke functies gaan ‘overgeven’.”

Lamanabi, Flores

Tot slot bezocht Vader Abt de trappisten van Lamanabi op het eiland Flores. “De reis van midden-Java naar Flores duurt anderhalve dag met het vliegtuig en de auto”, illustreert hij de afstanden die hij tijdens deze reis heeft afgelegd. “Maar eenmaal in Lamanabi vergeet je dat. Het is een heel afgelegen maar prachtige, paradijsachtige plek.” Lamanabi is in 2002 gesticht door de gemeenschap van Rawaseneng en telt momenteel dertien broeders. In tegenstelling tot Java is Flores hoofdzakelijk katholiek. De broeders voorzien in hun onderhoud met een kaarsenfabriek. “Er is veel vraag naar kaarsen. Dat komt door de devotionele inslag van de bewoners van Flores. Al is het maken van kaarsen geen gemakkelijke opgave gezien de hitte op het eiland.”

Ook hier gaf Vader Abt enkele conferenties “en genoot ik van het eenvoudige monastieke leven in deze uiterst hartelijke gemeenschap.” Op 2 december kwam Vader Abt weer thuis. “Met heel veel indrukken en dankbaar”, vertelt hij. “Want ik heb met eigen ogen gezien hoe vitaal en monastiek onze medebroeders en -zuster leven in een land dat overwegend islamitisch is en veel armoede kent.”

Foto: Vader Abt en de kloostergemeenschap van Rawaseneng.